Dragi obiskovalci, dobrodošli na naši novi spletni strani. Morebitne začetne nepravilnosti odpravljamo sproti, da bo vaša uporabniška izkušnja čim boljša. Hvala za razumevanje.
  • Porumenela fotografija

Turistično podjetje Kompas

Turistično podjetje Kompas

Začetki turističnega podjetja Kompas segajo v dvajseta leta 20. stoletja, ko je bila v Ljubljani ustanovljena podružnica delniške družbe za tujski promet – Putnik.

V začetku petdesetih let so zaradi decentralizacije zveznega podjetja Putnik, nastale republiške podružnice. Putnik Slovenija je tako ime ohranila do leta 1959, ko se je s programom za leto 1960 uradno objavilo novo ime »Kompas«. Podjetje je na začetku zaposlovalo le 90 uslužbencev.

Avtomobil pred poslovalnico Kompas.
Jože MALLY, Poslovalnica Kompas, Novi Sad, 1973. Zbirka Kompas, barvni diapozitiv, leica. inv. št.: KOc1038a. 

Skladno z razcvetom turistične panoge v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stol. se je krepila tudi vloga Kompas-a, ki se je v tem času z mrežo poslovalnic razširil v vse jugoslovanske republike. Podjetje se je razvijalo in postalo eno najbolj uspešnih v Jugoslaviji ter resen konkurent na trgu turistične ponudbe v JV Evropi.
Konec osemdesetih let je Kompas zaposloval več kot 3500 ljudi, razpolagal s z več kot 180 avtobusi, 3000 različnimi avtomobili, lastno hotelsko verigo z 18 hoteli, več kot 130 poslovalnicami po Jugoslaviji in 22 predstavništvi v tujini.
Ob razpadu Jugoslavije se je podjetje prestrukturiralo in usmerilo svojo ponudbo na organizacijo potovanj v srednjo in vzhodno Evropo ter uspešno poslovalo še naprej.

Vsi prispevki

E - novičnik

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.