Dragi obiskovalci, dobrodošli na naši novi spletni strani. Morebitne začetne nepravilnosti odpravljamo sproti, da bo vaša uporabniška izkušnja čim boljša. Hvala za razumevanje.

Varstvo osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (v nadaljevanju MNSZS) kot upravljavec spletnega mesta s to izjavo uporabnike seznanja, katere osebne podatke zbira in s kakšnim namenom ter s pravicami posameznika na tem področju.

Na kratko

MNSZS vaše osebne podatke zbira na podlagi vaših prostovoljnih privolitev na prejem programskih vsebin MNSZS; vaših prijav na organizirane dejavnosti MNSZS ali zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih zakonskih obveznosti.

MNSZS spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k visoki stopnji varstva osebnih podatkov. Zavezani smo k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). Natančneje zadeve pojasnjujemo v Politiki varstva osebnih podatkov, v nadaljevanju pa najprej na kratko pojasnjujemo postopek prijave, odjave in osnovne principe varovanja vaših osebnih podatkov.

Prijava na prejemanje programskih vsebin MNSZS po e-pošti

Za prijavo na prejemanje programskih vsebin MNSZS potrebujemo le vaš e-naslov. Z vpisom vašega e-naslova v prijavni obrazec na spletu, se prijavljate na prejemanje programskih vsebin MNSZS. Na prejemanje ste prijavljeni do vašega preklica. Kadarkoli se lahko s klikom na gumb Odjava v naših e-sporočilih ali pisno na elektronski naslov info@muzej-nz.si odjavite od pošiljanja programskih vsebin MNSZS. Vse veljavne prijave morajo izpolnjevati naslednje pogoje: biti morajo prostovoljne, razumljive, podane z nedvoumnim pritrdilnim dejanjem in dokazljive.

Prijava na organizirane dejavnosti MNSZS

Na prijavnicah za organizirane dejavnosti MNSZS (delavnice, tečaji, rojstni dnevi, ipd.), se zbirajo naslednji podatki: ime in priimek, poštni naslov, e-naslov in za izpeljavo potrebni podatki (npr. starost otroka, posebne potrebe glede prehrane, nivo delavnice, …). Izpolnjeno, podpisano in datirano prijavnico nam, če ni drugače navedeno, lahko pošljete po navadni pošti, prinesete v MNSZS v odpiralnem času ali pa skenirano oz. fotografirano pošljete na v prijavnici navedeni e-naslov. Vaše podatke bomo hranili najmanj do zaključka dejavnosti oz. do zakonsko predpisanih rokov hrambe za z vašimi osebnimi podatki povezanimi računovodskimi ali pogodbenimi listinami.

Kdo obdeluje vaše osebne podatke?

Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, Celovška 23, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MNSZS) zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov.

Kako ravnati, če se želi na prejemanje e-novic prijaviti mladoletna oseba?

Za uporabo e-naslova mladoletne osebe MNSZS potrebuje pisno potrdilo otrokovega starša ali zakonitega zastopnika. Pisno potrdilo in prijavnico za prejemanje e-novic za mladoletno osebo se pošlje na naslov Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, Celovška 23, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za novičnik«.

Namen obdelave osebnih podatkov

MNSZS zbira elektronske naslove uporabnikov z namenom obveščanja o prireditvah in drugi ponudbi muzeja ter za pošiljanje vabil na večje prireditve muzeja. Osebne podatke uporabljala samo za namene, za katere je bila podana privolitev.

Kako varujemo vaše podatke?

MNSZS osebne podatke varuje skrbno in skladno z zakoni in predpisi (Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2, Zakon o elektronskih komunikacijah in Splošna uredba EU o varstvu podatkov – GDPR).

Komu posredujemo vaše podatke?

MNSZS osebnih podatkov uporabnikov ne posreduje tretjim osebam.

Kakšne so vaše pravice?

Uporabnik lahko kadar koli zahteva seznanitev s svojimi osebnimi podatki v bazi MNSZS, lahko zahteva popravek podatkov, poda ugovor, zahteva prenos podatkov, omejitev njihove obdelave ali izbris podatkov (prekliče privolitev). Zahtevek za seznanitev lahko odda na več spodaj opisanih preprostih načinov.

Uporabnik ima tudi pravico do pritožbe pri nadzornem organu v primeru kršitve Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kako lahko oddam zahtevek za seznanitev?

Zahtevek za seznanitev lahko uporabnik poda

po e-pošti: info@muzej-nz.si,

osebno v Službi za odnose z javnostmi Muzeja novejše zgodovine Slovenije,

ali z odgovorom na naše e-novice.

Koliko časa hranimo vaše podatke?

MNSZS hrani posamezni e-naslov do uporabnikovega preklica.

Varovanje podatkov

MNSZS omogoča dostop do vaših osebnih podatkov zgolj pooblaščenim osebam ter ustrezno evidentira aktivnosti oseb, ki jih obdelujejo. Vaše osebne podatke bo MNSZS skrbno varoval in jih uporabljal izključno za namene, za katere ste podali svojo privolitev ali z zakonodajo predpisane namene.

Morebitna vprašanja v povezavi z varovanjem vaših osebnih podatkov lahko naslovite na e-naslov info@muzej-nz.si.

Politika varstva osebnih podatkov

1) O Politiki varstva osebnih podatkov

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije, Celovška 23 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MNSZS) ter pravicami Posameznikov na tem področju. Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasja za obdelavo osebnih podatkov.

V Politiki so skladno z veljavno zakonodajo, zajete naslednje informacije:

  • kontaktne informacije MNSZS in kontaktne informacije v zvezi z varstvom podatkov;
  • nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno z morebitnim profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov;
  • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov;
  • pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov;
  • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Kjer je to primerno oz. potrebno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za komunikacijo s pravnimi osebami.

2) Upravljavec podatkov

Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, Celovška 23 1000 Ljubljana. Za vaša vprašanja in zahtevke je MNSZS v ta namen odprla e-poštni naslov: info@muzej-nz.si.

3) Nameni obdelave in podlage za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodb in zakonodaje

MNSZS obdeluje osebne podatke Posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenih razmerij, vključno s prodajo blaga in storitev, in drugih z zakoni naloženih obveznosti.

V tem okviru MNSZS obdeluje osebne podatke Posameznikov za naslednje namene: identifikacija Posameznika; priprava ponudbe; sklenitev pogodbe; dobava oz. dostava storitev ali blaga; obveščanje o spremembi zakonodaje na določenem področju ali spremembi prodajnih pogojev; izvajanje sprememb pogodbenega razmerja; obračunavanje storitev; reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij Posameznikov; pošiljanje obvestil Posameznikom v zvezi z izvajanjem  pogodbenega razmerja; izvajanje morebitnih postopkov izterjave; prodaja terjatev; ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med MNSZS in Posameznikom.

V obsegu, nujno potrebnem za preverjanje pristnosti in identifikacijo transakcij, MNSZS obdeluje podatke tudi za potrebe obračuna provizij zaposlenim in poslovnim partnerjem, ki prodajajo storitve Posameznikom, ter opredelitev njihove učinkovitosti ter pripravo poročil in planiranje nadaljnjih aktivnosti.

Za potrebe izvajanja storitev, ki jih je naročil Posameznik, MNSZS, dokler je to potrebno za izvajanje teh storitev, obdeluje vse podatke, ki so za to potrebni. MNSZS za namene spremljanja in preverjanja kakovosti izvajanja storitev ter odpravljanja morebitnih tehničnih napak lahko beleži tehničine parametre, ki so lahko povezani s Posameznikom.

Posameznik je obveščen o možnosti, da se pri registraciji na nekatere storitve ali v zvezi z izvajanjem posameznih pogodbenih pravic in obveznosti, lahko preverja identiteta Posameznika s pomočjo IKT opreme. Uporabnik prevzema odgovornost za ustrezno varovanje svoje IKT opreme. MNSZS ne odgovarja za morebitno razkritje osebnih podatkov ali zlorabo identitete Posameznika, ki je posledica neustreznega varovanja Posameznikove IKT opreme.

Podatke lahko MNSZS po preteku roka hrambe anonimizira skladno z zakonom. Anonimizirani podatki niso več osebni podatki.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva MNSZS

MNSZS lahko podatke obdeluje tudi na podlagi svojih zakonitih interesov, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se le-ti nanašajo. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o Posamezniku, MNSZS opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize MNSZS. Kot dodaten ukrep pri nekaterih oblikah podatkov o prometu se lahko uporabi tudi brisanje določenih podatkov.

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje. Za potrebe neposrednega trženja lahko MNSZS tudi brez privolitve oblikuje profile Posameznikov na podlagi osnovnih informacij, kot so na primer naročene storitve ali produkti. Posameznik lahko navedeni obdelavi ugovarja skladno z določili GDPR.

Na podlagi zakonitega interesa lahko MNSZS Posameznike za namene izboljšave storitev kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. MNSZS zaradi tehtanja tega interesa z interesi Posameznika ne kontaktira ponovno tistih Posameznikov, ki so temu ugovarjali.

Skladno z zakonitim interesom lahko MNSZS obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu za zagotovitev neprekinjenega delovanja, varnosti omrežja in informacij, tj. zmožnosti omrežja ali informacijskega sistema, da na določeni ravni zaupanja prepreči slučajne dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki jih ponujajo ali so dostopne prek omrežij in sistemov. To na primer vključuje preprečevanje nepooblaščenega dostopa do elektronskih komunikacijskih omrežij, širjenja zlonamernih kod, napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve, ter škode na računalniških in elektronskih komunikacijskih sistemih. To lahko vključuje tudi obdelavo omrežnih diagnostičnih podatkov (tehničnih podatkov oziroma odčitkov iz opreme) ter podatkov o zgodovini v diagnostičnih orodjih, ki bi lahko omogočali ponovno identifikacijo posameznika.

MNSZS ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe anonimizirati oziroma agregirati in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, načrtovanja storitev in podobno.

Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Zakonit interes zajema tudi zakonito preverjanje plačilne sposobnosti Posameznikov, na primer prek aplikacije SISBON.

MNSZS lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o Posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke v skladu z zakonodajo posreduje pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s Posameznikom, kamor sodijo podatki o pogodbenem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

Obdelava na podlagi privolitve za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji na privolitvi, ki jo posameznik da MNSZS. Privolitev se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene Uporabniku ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek načinov, ki jih je v privolitvi izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo poštnega ali e-poštnega naslova lahko vključuje posredovanje le-tega zunanjemu pogodbenemu obdelovalcu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali tudi na drug način, kot ga opredeli MNSZS, pri čemer si MNSZS pridržuje pravico do identifikacije Uporabnika. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti preko e-pošte, preko telefona ali na sedežu MNSZS. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme MNSZS. Možnost preklica soglasja na predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Posameznika z MNSZS.

Za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam, ga lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

Kjer soglasje vključuje neposredno trženje na podlagi Posameznikovega profila, lahko MNSZS izvaja profiliranje Posameznika na podlagi naročene in dejanske uporabe storitev. Profiliranje lahko ima za posledico ponudbo oziroma informacijo o ponudbi MNSZS, vendar za Posameznika v nobenem primeru ne ustvarja pravnih obveznosti. Profiliranje za potrebe neposrednega trženja lahko vključuje uporabo rojstnega datuma, če ga je Uporabnik posredoval. 

Podatki, za katere je dana privolitev, se obdelujejo do preklica, razen če niso povezani z listinami, kjer je rok hrambe zakonsko določen drugače. 

4) Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki o Posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do izteka pogodbe oz. do zakonsko določenega roka hrambe računovodskih oz. pogodbenih listin.

Če se podatki obdelujejo na podlagi privolitve Posameznika zaradi trženja storitev, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je podano soglasje.

5) Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

MNSZS zagotavlja Posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. MNSZS lahko rok za uresničevanje pravic Posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če MNSZS podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti Posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

MNSZS sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski naslov info@muzej-nz.si ali po pošti na naslov Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, Celovška 23, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko zahtevo odda tudi na sedežu MNSZS.

Kadar Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko MNSZS zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko MNSZS zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali – zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznikom MNSZS omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: pravico do dostopa do podatkov; pravico do popravka; pravico do izbrisa; pravico do omejitve obdelave; pravico do prenosljivosti podatkov; pravico do ugovora.

Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od MNSZS dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo: – nameni obdelave; – vrste osebnih podatkov; – uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; – kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; – obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi; – pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; – kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; – obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za Posameznika.

Na podlagi zahteve Posameznika MNSZS zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko MNSZS zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MNSZS brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MNSZS brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, MNSZS pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati: – kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; – kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;  – kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa MNSZS, pa za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; – kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;  – kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; – kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, MNSZS sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MNSZS omeji obdelavo, kadar: – Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; – je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; – MNSZS osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; – je Posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval MNSZS, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga MNSZS, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar: – obdelava temelji na privolitvi Posameznika ali pogodbi in – se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva MNSZS. MNSZS preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima Posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

6) Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov info@muzej-nz.si ali po pošti na naslov Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, Celovška 23 1000 Ljubljana. Posameznik lahko pritožbo odda tudi na sedežu MNSZS.

Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je Posameznik pri MNSZS uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi MNSZS meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri MNSZS v roku 15 dni. MNSZS mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Kontakt pooblaščene osebe v muzeju:
Barbara Kolenc, info@muzej-nz.si, 01 300 96 300

E - novičnik

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.