Dragi obiskovalci, dobrodošli na naši novi spletni strani. Morebitne začetne nepravilnosti odpravljamo sproti, da bo vaša uporabniška izkušnja čim boljša. Hvala za razumevanje.

Zbirke

Zbiranje muzejskih predmetov in ustvarjanje muzejskih zbirk se je začelo že med drugo svetovno vojno, zlasti pod okriljem partizanskega Znanstvenega inštituta. V prvih letih po vojni je v muzeju delovala posebna terenska skupina z nalogo načrtnega zbiranja muzejskega gradiva, pomembnega za slovensko zgodovino. Nato so zbiranje prevzeli strokovni sodelavci muzeja. Fond muzealij se je še posebej bogatil ob pripravi stalnih razstav in se še bogati ob pripravi občasnih razstav, ob načrtnem spremljanju pomembnih dogodkov in z menjavo gradiva s sorodnimi ustanovami. Muzejske zbirke so bile prvotno vezane predvsem na vojno in vojaško gradivo, sčasoma pa so v depoje in pozneje tudi na razstave vse bolj prihajali tudi predmeti civilnega izvora iz vseh obdobij 20. in 21. stoletja. Nastajajo tudi nove zbirke, med njimi tudi zbirka ustnih virov, ki zajema avdio in video pričevanja. Izredno obsežne fotografske zbirke pa nenehno dopolnjujemo z novo pridobljenimi zbirkami.

Digitalne zbirke

Kustodiat

V muzeju hranimo 34 zbirk muzejski predmetov. Zbirka muzejskih predmetov vključuje več kot 69.000 muzealij. Med zbirke muzejski predmetov je umeščena tudi zbirka ustnih virov.

Arhiv razstav

Fototeka

V muzeju hranimo 46 fotografskih zbirk. Fototeka hrani največjo zbirko fotografskega gradiva 20. in 21. stoletja v državi in zajema okrog 3.000.000 originalnih posnetkov na različnih nosilcih.

Arhiv razstav

Izpostavljeni predmeti

Znameniti predmeti

Oglejte si znamenite predmete, ki s seboj nosijo zanimive zgodbe.

Arhiv razstav

Predmet meseca

Oglejte si predmete, ki nam mesečno nudijo vpogled v določeno zgodovinsko obdobje.

Arhiv razstav

E - novičnik

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.