Dragi obiskovalci, dobrodošli na naši novi spletni strani. Morebitne začetne nepravilnosti odpravljamo sproti, da bo vaša uporabniška izkušnja čim boljša. Hvala za razumevanje.

Zaposleni

Splošne informacije

E: info@muzej-nz.si
T: 01 300 96 10

Vodstvo in uprava

mag. Nataša Robežnik, v. d. direktorice
E: natasa.robeznik@muzej-nz.si
T: 01 300 96 11
Maja Miljaković, poslovna sekretarka
E: uprava@muzej-nz.si
T: 01 300 96 11

Muzejska služba za komuniciranje

Odnosi z javnostmi
E: pr@muzej-nz.si
T: 01 300 96 33
Muzejska trgovina
E: trgovina@muzej-nz.si
T: 01 300 96 23
Peter Bezek, muzejski informator
E: peter.bezek@muzej-nz.si
T: 01 300 96 16
Barbara Kolenc, odnosi z javnostmi
E: barbara.kolenc@muzej-nz.si
T: 01 300 96 33
Boštjan Mihelj, muzejska trgovina
E: bostjan.mihelj@muzej-nz.si
T: 01 300 96 23

Kustodiat

dr. Marko Štepec, muzejski svetnik
E: marko.stepec@muzej-nz.si
T: 01 300 96 18
dr. Monika Kokalj Kočevar, muzejska svetnica
E: monika.kokalj-kocevar@muzej-nz.si
T: 01 300 96 19
Marko Ličina, kustos, vodja depoja
E: marko.licina@muzej-nz.si
T: 01 300 96 37
Nataša Strlič, muzejska svetovalka
E: natasa.strlic@muzej-nz.si
T: 01 300 96 35
Irena Ribič, kustosinja
E: irena.ribic@muzej-nz.si
T: 01 300 96 17
Tina Fortič Jakopič, kustosinja
E: tina.fortic-jakopic@muzej-nz.si
T: 01 300 96 38
Sebastian Korenič Tratnik, kustos
E: sebastian.korenic-tratnik@muzej-nz.si
T: 01 300 96 31
Barbara Kočevar, kustosinja
E: barbara.kocevar@muzej-nz.si
T: 01 300 96 29
Manca Murakezi, strokovna sodelavka
E: manca.murakezi@muzej-nz.si
T: 01 300 96 39

Fototeka

E: fototeka@muzej-nz.si
T: 01 300 96 15
Katarina Jurjavčič, muzejska svetovalka in vodja fototeke
E: katarina.jurjavcic@muzej-nz.si
T: 01 300 96 14
Andreja Zupanec Bajželj, višja kustosinja
E: andreja.zupanec-bajzelj@muzej-nz.si
T: 01 300 96 24
dr. Monika Močnik, muzejska svetovalka
E: monika.mocnik@muzej-nz.si
T: 01 300 96 34
Aleksandra Elenovski, knjižničarka
E: aleksandra.elenovski@muzej-nz.si
T: 01 300 96 28
Peter Gorenšek, muzejski tehnik
E: peter.gorensek@muzej-nz.si
T: 01 300 96 15
Sarah Poženel, fotografska tehnica dokumentalistka
E: sarah.pozenel@muzej-nz.si
T: 01 300 96 36
Sašo Kovačič, fotografski tehnik dokumentalist
E: saso.kovacic@muzej-nz.si
T: 01 300 96 36
Aleš Žgajnar, konservatorsko restavratorski sodelavec
E: ales.zgajnar@muzej-nz.si
T: 01 300 96 26

Pedagoški oddelek

E: prijava@muzej-nz.si
T: 01 300 96 21, 01 300 96 40
Tina Bizjak, muzejska pedagoginja
E: tina.bizjak@muzej-nz.si
T: 01 300 96 21
Matija Brian Schiffrer, muzejski pedagog
E: matija.schiffrer@muzej-nz.si
T: 01 300 96 40

Muzejska knjižnica

Darja Urbanc, bibliotekarska specialistka 
E: knjiznica@muzej-nz.si
T: 01 300 96 22

Oddelek za oblikovanje

Tomaž Perme
E: tomaz.perme@muzej-nz.si
T: 01 300 96 30

Tehnično vzdrževalni oddelek

Anđa Teodorović, muzejska čuvajka, vratarka
T: 01 300 96 25
Simona Štrumelj, snažilka
T: 01 300 96 31
Matej Ogrin, hišnik
E: matej.ogrin@muzej-nz.si

Oddelek za konserviranje in restavriranje

Marko Krivec, konservatorsko restavratorski sodelavec
E: marko.krivec@muzej-nz.si
T: 01 300 96 27

Depoji Pivka

Irena Uršič, muzejska svetovalka
E: irena.ursic@muzej-nz.si
T: 05 662 57 51
Aleš Jelinčič, restavrator, konservator
E: ales.jelincic@muzej-nz.si
T: 05 850 16 09

E - novičnik

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.