Dragi obiskovalci, dobrodošli na naši novi spletni strani. Morebitne začetne nepravilnosti odpravljamo sproti, da bo vaša uporabniška izkušnja čim boljša. Hvala za razumevanje.

Zemljevid krajevnih imen naselitvenega področja A Spodnje Štajerske

Zemljevid krajevnih imen naselitvenega področja A Spodnje Štajerske

Zemljevid krajevnih imen naselitvenega področja A Spodnje Štajerske (Ortsnamenkarte des Siedlungsbereichs A der Untersteiermark) je leta 1944 izdelal Tehnični oddelek agrarnega okoliša v Mariboru. Ob merilu 1 : 25.000 je žig z napisom o pomanjšanem merilu na 1 : 50.000. Vsi kraji posavsko-obsoteljskega območja so navedeni v nemščini. Z rdečo so podčrtani kraji Radeče (Ratschach), Boštanj (Sawenstein), Raka (Arch), Krško (Gurkfeld), Brežice (Rann), Bizeljsko (Wisell) in Bistrica ob Sotli (Königsberg am Sattelbach). Z zeleno je označena meja dveh okrožij, z rdečo so označene meje glavnih občin. Spodnjo Štajersko na jugu in vzhodu omejuje meja Tretjega rajha – na zemljevidu sta kot mejni državi navedeni Italija in Hrvaška. V času nastanka zemljevida je bilo italijansko okupacijsko območje Ljubljanska pokrajina že del nemške Operativne cone Jadransko primorje. 

E - novičnik

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.