Dragi obiskovalci, dobrodošli na naši novi spletni strani. Morebitne začetne nepravilnosti odpravljamo sproti, da bo vaša uporabniška izkušnja čim boljša. Hvala za razumevanje.
Občasna razstava

Poti srečevanja

Poti srečevanja

Iz široke zakladnice fotografskih zbirk Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije tokrat izpostavljamo poti srečevanja – fotografije, ki odstirajo motive družbenega dogajanja 20. stoletja.

Družabni vidik človekovega bivanja so tako namerna kot nepredvidljiva srečanja, ki se zgodijo tudi v javnem prostoru. To pa je prostor, ki je dostopen vsem in v katerem se odvijajo različni družbeni procesi. Je neločljiva celota dvosmernega procesa med obema komponentama: javnim, kar predstavljajo ljudje, in prostorom, ki je kraj. Naš vtis o mestu in kakovosti bivanja v njem je velikokrat odraz razsežnosti oz. raznovrstnosti javnega prostora, ki ga mesto nudi. Kakovost prostora zaradi živahnosti in primernosti za bivanje prispeva k ugledu mest ter k dobremu počutju prebivalcev. Z arhitekturnega vidika je bil javni prostor ustvarjen z namenom druženja in je okolje, v katerem prihaja do interakcije med ljudmi, do naključne in nenaključne komunikacije. Dober javni prostor je torej tisti, ki odstira raznovrstnost in ustvarja pogoje, da privabi ljudi. Lahko so to večji prazni prostori trgov, ki se ob sejemskem dogajanju napolnijo z živopisanimi trgovskimi podobami. Spet drugič je dovolj samo križišče dveh stezic, ki ob srečnem naključju rodi spontan klepet dveh oseb.

Prek izbranih fotografij se sprehodimo po ljubljanskih trgih in izbranih prostorih srečanj, ki se večinoma nahajajo v središču mesta in še danes predstavljajo kultne točke zbiranja. Fotografije prikazujejo vsakdanjik neznanih posameznikov v urbani krajini in prikazujejo podobo Ljubljane, kot je nekoč bila.

Avtor razstave je Domen Kaučič. 

E - novičnik

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.