Dragi obiskovalci, dobrodošli na naši novi spletni strani. Morebitne začetne nepravilnosti odpravljamo sproti, da bo vaša uporabniška izkušnja čim boljša. Hvala za razumevanje.

Osamosvojitvena vlada – podrobneje

Osamosvojitvena vlada – podrobneje

Barvna fotografija prve slovenske demokratično izvoljene vlade pod katero je Slovenija postala samostojna in neodvisna država. Vlado oz. Izvršni svet so sestavljali republiški sekretarji oz. predsedniki komitejev.

Z leve zadaj stojijo: dr. Miha Tomšič (za energetiko), dr. Jože Osterc (za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), dr. Peter Vencelj (za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo), Janez Janša (za ljudsko obrambo), dr. Peter Tancig (za raziskovalno dejavnost in tehnologijo), Igor Bavčar (za notranje zadeve), Marjan Krajnc (za promet in zveze), Miha Jazbinšek (za varstvo okolja in urejanje prostora), Igor Umek (za družbeno planiranje), dr. Dimitrij Rupel (za mednarodno sodelovanje), dr. Rajko Pirnat (za pravosodje in upravo)

Z leve spredaj stojijo: Viktor Brezar (za drobno gospodarstvo), Izidor Rejc (za industrijo in gradbeništvo), Ingo Paš (za turizem in gostinstvo), dr. Marko Kranjec (republiški sekretar za finance), dr. Andrej Capuder (za kulturo), Jožica Puhar (za delo), Lojze Peterle (predsednik vlade), dr. Katja Boh (za zdravstveno in socialno varstvo), Matija Malešič (za družbene dejavnosti), Franc Godeša (za borce in vojaške invalide), dr. Leo Šešerko (podpredsednik za varstvo okolja in regionalni razvoj), Maks Bastl (za trg in splošne gospodarske zadeve), Lojze Janko (za zakonodajo), dr. Jože Mencinger (za gospodarstvo), Stane Stanič (za informiranje).

Na fotografiji manjka dr. Janez Dular (za Slovence po svetu ter za narodni skupnosti Italijanov in Madžarov v Sloveniji).

Avtorske pravice so pridobljene in so v lasti Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Prosimo, da se za uporabo fotografije obrnete na Fototeko.

E - novičnik

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.