Dragi obiskovalci, dobrodošli na naši novi spletni strani. Morebitne začetne nepravilnosti odpravljamo sproti, da bo vaša uporabniška izkušnja čim boljša. Hvala za razumevanje.

Zbirka značk, znakov in plaket

Skrbnica zbirke: Irena Ribič

Značke in znake smo v preteklosti dobivali v Muzej kot posamezne predmete v sklopu drugega gradiva. Večje število smo jih pridobili šele v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja z organiziranimi prevzemi mladinskega gradiva. Časovno zbirka pokriva obdobje od začetka dvajsetega stoletja do današnjih dni, teritorialno pa predvsem današnji obseg Republike Slovenije. Tematsko je razdeljena na različne sklope (prva svetovna vojna, družbeno politične organizacije, stranke, športne in kulturne prireditve, gospodarske organizacije, izdelki, prostovoljne delovne akcije,…).

Na znački tehnične službe je podoba smučarskega skakalca v ozadju so Ponce, nad tem je napis Planica. Značka je pritrjena na okrogel kos blaga. Na to je pritrjen trak z napisom tehnična služba.

Značka tehnične službe ob tednu smučarskih poletov v Planici, leta 1960.

Ime predmeta: Značka tehnične službe
Datum nastanka: šestdeseta leta 20. stoletja
Datum pridobitve: 2019
Material: kovina
Na zgornjem delu značke tovarne Elan je logotip podjetja, pod njim napis Elan in spodaj številka 40, ki kaže na to, da je bila značka izdana ob 40-letnici podjetja.

Spominska značka tovarne Elan iz Begunj na Gorenjskem izdana ob 40-letnici, leta 1985.

Ime predmeta: Značka tovarne Elan
Datum nastanka: osemdeseta leta 20. stoletja
Material: kovina
Na znački tovarne Mehanotehnika iz Izole se pod imenom podjetja dvakrat ponovi napis »igrače«.

Značka tovarne igrač Mehanotehnika iz Izole.

Ime predmeta: Značka tovarne Mehanotehnika
Datum nastanka: sedemdeseta/osemdeseta leta 20. stoletja
Na znački za udejstvovanje učencev na športnem področju je napis »športna značka« nad tem pa stilizirana podoba športnika – piktogram.

Športna značka za udejstvovanje učencev na športnem področju.

Ime predmeta: Športna značka
Datum nastanka: osemdeseta leta 20. stoletja
Material: kovina
Nazaj na kustodiat

E - novičnik

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.