Dragi obiskovalci, dobrodošli na naši novi spletni strani. Morebitne začetne nepravilnosti odpravljamo sproti, da bo vaša uporabniška izkušnja čim boljša. Hvala za razumevanje.

Zbirka osebnih predmetov in dokumentov

Skrbnik zbirke: Marko Štepec

Najštevilčnejši del zbirke so pisma, legitimacije, izkaznice, spričevala, dnevniki, osebne listine in dokumenti. Iz obdobja prve svetovne vojne, poleg drobcev iz osebnih zapuščin in korespondence, hranimo knjigo pokopanih vojakov na ljubljanskih Žalah. Posebni vsebinski sklopi so vezani na vojsko, partizansko saniteto, kulturo in življenje med drugo svetovno vojno.

Poleg osebnih listin in dokumentov, ki so jih ohranili slovenski taboriščniki, so pomembne vpisne knjige sodnih zaporov v Ljubljani 1943-45, Radovljici 1941-44, personalni listi iz kaznilnice v Begunjah, kartoteke zapornikov v Ljubljani 1942-43 ter seznami transportov v taborišče Dachau 1942-45. V zbirki je hranjena tudi knjiga umrlih internirancev na otoku Rabu 1942-43. Zbirko dopolnjujejo različni osebni predmeti in izdelki.

Cigaretna škatlica iz lesa.

V zapuščini dr. Frana Spillerja Muysa se je ohranila lesena tobačnica. Bil je vojak med prvo svetovno vojno, poslan na vzhodno bojišče v Galicijo in med umikom avstro-ogrske vojske na greben Karpatov so mu januarja 1915 zmrznile noge. Marca 1916 je s 4. bosansko hercegovskim pehotnim polkom odšel na soško bojišče na pobočje Rombona. Dosegel je čin nadporočnika in bil odlikovan. Ves čas vojne je imel s seboj tobačnico in jo tudi pozneje skrbno hranil kot spomin na vojno. Njegov sin jo je podaril muzeju.

Ime predmeta: Tobačnica dr. Frana Spillera Muysa
Inventarna številka: 7761
Datum nastanka: 1915
Datum pridobitve: 1994
Mere: 11,3 x 2,6 cm
Dnevniški zapis iz osebnega dnevnika.

Rokopisni, ilustrirani dnevnik v verzih iz prve svetovne vojne.

Ime predmeta: Dnevnik Jožeta Triplata
Datum nastanka: 1914-1918
Datum pridobitve: 2012
Mere: 13,6 x 8,5 cm
Uhani iz človeških las in pripadajoča škatlica za uhane.

Jeseni 1917  je mlad vojak  škatlico z uhani podaril Dragici Szillich de Gleria na železniški postaji Logatec in jo prosil, da naj jih shrani zanj, ko se bo vračal iz bojišča. Če pa se ne bo vrnil, naj jih podari hčerki,  tedaj dveletni deklici Majdi. V škatlici sta bila uhana, spletena iz las, ki sta vojaka spominjala na dekle, dom … Po vojni se ni vrnil in uhani so ostali deklici  Majdi, ki jih je shranila  skupaj z zgodbo. Sto let po dogodku je dragocenost neznanega vojaka, ki se žal ni vrnil z bojnih polj, Anja Dular podarila muzeju.

Ime predmeta: Uhani iz človeških las
Inventarna številka: 31719
Datum nastanka: 1917
Kraj nastanka: Logatec
Datum pridobitve: 2017
Mere: 6,2 x 1 cm
Material: človeški lasje
Del dnevniškega zapisa iz osebnega dnevnika.

Prvi del dnevnika Boštjan Olipa , ki ga hrani muzej, obsega 11 strani gosto pisanega rokopisa. Kronološko se začenja 2. septembra 1914 z opisom vojnih dogodkov vojakov 7. lovskega bataljona v vzhodni Galiciji, do 20. avgusta 1915, ko je bil pisec v ruskem ujetništvu. Boštjan Olip je bil pozneje obsojen na smrt zaradi upora vojakov 7. lovskega bataljona v Radgoni.

Ime predmeta: Dnevnik Boštjana Olipa
Inventarna številka: AŠ 226/11
Datum nastanka: 1914-1915
Mere: 17,8 x 22,2 cm
Pismo Rudolfa Maistra.

General Rudolf Maister je napisal več pisem prijatelju in soborcu za severno mejo Vilku Hrenu. Dve pismi hranimo tudi v muzejski zbirki.

Ime predmeta: Pismo generala Rudolfa Maistra častniku Vilku Hrenu
Inventarna številka: 32659
Datum nastanka: 1923
Mere: 14 x 21,8 cm
Partitura za godalni orkester.

Partituro koračnice, posvečene generalu Rudolfu Maistru, je delo skladatelja češkega rodu Dragotina Nevšimala, ki je bil dirigent in vodja vojaške godbe 40. pehotnega polka vojske Kraljevine Jugoslavije.

Ime predmeta: Partitura za godalni orkester z naslovom General Maister
Inventarna številka: 32658
Datum nastanka: 1937
Mere: 26,8 x 34 cm
Nazaj na kustodiat

E - novičnik

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.