Dragi obiskovalci, dobrodošli na naši novi spletni strani. Morebitne začetne nepravilnosti odpravljamo sproti, da bo vaša uporabniška izkušnja čim boljša. Hvala za razumevanje.

Numizmatična zbirka

Skrbnik zbirke: Nataša Strlič

Zbirka bankovcev in kovancev obsega plačilna sredstva iz rednega plačilnega prometa na slovenskem ozemlju od začetkov 20. stoletja do današnjih dni. Hranimo tako avstro – ogrske krone kot začetni set evrskih kovancev.

Zagotovo najpomembnejši del zbirke predstavljajo plačilna sredstva ter vse druge oblike plačevanja blaga in storitev iz druge svetovne vojne v Sloveniji – t. i. partizanska plačilna sredstva (obveznice, plačilni boni, priznanice in ročno pisana potrdila o plačilu blaga in storitev na osvobojenem ozemlju).

Žigosan bankovec Avstro-Ogrske za dve kroni iz leta 1917 rdeče barve. Na sprednji in zadnji strani bankovca sta motiva ženskih portretov in nečitljivega žiga. Napis dve kroni je izpisan v osmih jezikih monarhije.

Žigosan bankovec za 2 avstro-ogrski kroni, rdeče barve. Na aversu in reversu sta motiva ženskih portretov. Žigi so nečitljivi. Napis dve kroni izpisan v osmih jezikih monarhije.

Ime predmeta: Žigosan bankovec za dve kroni
Inventarna številka: 6548
Datum nastanka: 1917
Kraj nastanka: Dunaj, Avsto-Ogrska
Material: 8,2/ š: 12,5
Bankovec je iz papirja, v različnih odtenkih rjave barve in motivom stranskega profila moškega s čelado. Na bankovcu je napis Ministerstvo financ kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v slovenskem, hrvaškem in srbskem jeziku ter v latinici in cirilici. Levo in pod napisom je številka 1.

Bankovec za 1 dinar je bil tiskan v Parizu brez navedenega datuma. V obtok je prišel 26. novembra 1919 in se je zamenjal za bankovce 10 in 100 dinarjev v srebru. Iz obtoka so ga umaknili 30. septembra 1927.

Ime predmeta: Bankovec za 1 dinar Kraljevine Slovencev, Hrvatov in Srbov
Inventarna številka: 6560
Datum nastanka: 1919
Kraj nastanka: Paris, Francija
Mere: 6,3 x 9,3 cm
Material: papir
Bankovec Kraljevine Jugoslavije za 500 dinarjev iz leta 1935 je zeleno-modro-oranžne barve. Ima vodni žig z motivom portreta kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Na aversu je portret mladega kralja Petra II. Karađorđevića.

Bankovec zeleno-modro-oranžne barve z vodnim žigom portreta kralja Aleksandra. Na aversu je portret mladega kralja Petra II. Karađorđevića.

Ime predmeta: Bankovec za 500 dinarjev Kraljevine Jugoslavije
Inventarna številka: 6573
Datum nastanka: 1935
Kraj nastanka: Beograd, Kraljevina Jugoslavija
Mere: 11,3 x 18,30 cm
Material: papir
Plačilni bon Denarnega zavoda Slovenije za 1 liro iz leta 1944 je na eni strani v odtenkih modre barve, na drugi v odtenkih rjave barve na beli podlagi. V sredini in diagonalno na vseh robovih se ponavlja številka 1. Napisi so v rdeči barvi.

Na sprednji strani je bankovec v odtenkih modre barve na beli podlagi. V vogalih bankovca je oznaka vrednosti 1 v beli barvi na temnomodri podlagi. Številka ena je tudi na sredini nad slovenskim grbom. Nad, ob in pod številko sta napis “Denarni zavod Slovenije plača ob izdaji enotnega državnega denarja prinositelju tega bona eno liro v takratni državni valuti« ter podpisa blagajnika in predsednika v rdeči barvi.

Zadnja stran bankovca je v odtenkih rjave barve. Na vseh vogalih je v svetlo rjavi rozeti temnorjava oznaka v vrednosti 1. V sredini bankovca je na svetlo in temnorjavi podlagi prepredeni  z geometričnimi ornamenti, številka 1 bele, preko katere je napis lira. Levo se vije napis “odlok Predsedstva SNOS o pooblastitvi denarnega zavoda Slovenije pri Predsedstvu SNOS, in  desno, “Za izdajo plačilnih bonov z dne 12. 3. 1944 v zv. z odlokom SNOS o izdaji plač. bona z dne 20. II. 1944.

Ime predmeta: Plačilni bon Denarnega zavoda Slovenije za 1 liro
Inventarna številka: 6640
Datum nastanka: oktober 1944
Kraj nastanka: Goteniški Snežnik – Tiskarna Triglav
Mere: 4,5 x 8 cm
Material: papir
Bankovec Federativne ljudske republike Jugoslavije za 100 dinarjev iz leta 1955 je v odtenkih rdeče barve, serijske številke so oranžne barve. Na aversu je motiv ženske v narodni noši pred skalnato morsko obalo Številko 100 obkrožajo napisi v štirih jezikih, v latinici in cirilici. Nad njimi je napisano Narodna banka FLRJ. Na reversu je večbarvni motiv mesta Dubrovnik, ob levem in desnem robu je numerični in besedilni napis 100 (sto).

Bankovec Federativne ljudske republike Jugoslavije za 100 dinarjev iz leta 1955 je rdeče barve, serijske številke so oranžne, nima vodnega žiga. Na aversu je motiv ženske v narodni noši avtorja Tanasija Krnjajića, na reversu je motiv mesta Dubrovnik avtorja Božidarja Kocmuta.

Ime predmeta: Bankovec za 100 dinarjev, FLRJ
Inventarna številka: 6589
Datum nastanka: 1955
Kraj nastanka: Beograd, Federativna ljudska republika Jugoslavija (FLRJ)
Mere: 6 x 12,5 cm
Material: papir
Bankovec je rjave barve, s serijskimi oznakami v oranžni barvi.Na aversu je motiv zeniškega železarja Arifa Heralića, na reversu številka 10.

Bankovec Socialistične federativne republike Jugoslavije za 10 dinarjev iz leta 1968 je rjave barve, serijske oznake so oranžne barve, Na aversu je levo motiv železarja Arifa Heralića iz Zenice, desno so napisi Narodna banka Jugoslavije v treh verzijah in dveh pisavah ,pod njimi pa številka deset, obkrožena z napisom dinar v štirih verzijah in dveh pisavah ter podpisa viceguvernerja in guvernerja. Na reversu je v sredini številka 10, ki jo obkrožajo napisi deset dinarjev v štirih jezikih in dveh pisavah.

Ime predmeta: Bankovec za 10 dinarjev, SFRJ
Inventarna številka: 6593
Datum nastanka: 1968
Kraj nastanka: Beograd, SFRJ
Mere: 6,3 x 12,8
Material: papir
Bankovec Socialistične federativne republike Jugoslavije za 1000 dinarjev iz leta 1990 je oranžne, oker in rjave barve. Ima varnostno nitko in vodni žig. Na aversu levo je portret Nikole Tesle. Osrednji del bankovca zavzema številka 1000 in grb SFRJ nad njo. Na reversu je v sredini motiv poskusa delovanja električnega polja, desno spodaj številčna oznaka vrednosti 1000 dinarjev.

Bankovec Socialistične federativne republike Jugoslavije za 1000 dinarjev iz leta 1990, je oranžno, oker in rjave barve. Ima varnostno nitko in vodni žig z motivom Nikole Tesle. Na aversu levo je portret Nikole Tesle. V sredini je številčna oznaka vrednosti 1000 dinarjev, nad njim grb SFRJ in napis Narodna banka Jugoslavije v treh različicah. Skrajno desno spodaj so rdeče serijske oznake.

Na reversu je motiv prikaza poskusa delovanja električnega polja, desno spodaj in levo zgoraj je številčna oznaka 1000 dinarjev, v zgornjem desnem robu pa se pojavi napis SFR JUGOSLAVIJA v latinici in cirilici.

Ime predmeta: Bankovec za 1000 dinarjev SFRJ, 1990
Inventarna številka: 6853
Datum nastanka: 1990
Kraj nastanka: Beograd, SFRJ
Mere: 7,8 x 16,3
Material: papir
Specimen vrednostnega bona Republike Slovenije iz leta 1991 je rumeno-zelene barve. Na aversu je motiv Triglava, ob zgornjem robu je napis REPUBLIKA SLOVENIJA.V spodnjem levem in v zgornjem desnem kotu je številka 1. Na reversu je motiv knežjega kamna. V sredini je obkrožena številka 1, nad njo je napis REPUBLIKA SLOVENIJA. Na vrednostnem bonu se pojavi diagonalni napis SPECIMEN.

Specimen vrednostnega bona Republike Slovenije iz leta 1991 je rumeno-zelene barve. Na aversu je motiv Triglava, ob zgornjem robu je napis REPUBLIKA SLOVENIJA. Številka 1 se pojavi v spodnjem levem robu in uokvirjena v zgornjem desnem robu. Na reversu je na levi strani motiv  knežjega kamna. V osrednjem delu je stilizirano obkrožena številka 1 nad njo pa napis REPUBLIKA SLOVENIJA. Na obeh straneh je diagonalni napis rdeče barve SPECIMEN.

Kot začasni denar je Banka Slovenije je 8. oktobra 1991 izdala in izročila v obtok vrednostne bone za 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 in 1.000 tolarjev, maja 1992 pa še za 5.000 tolarjev.

Ime predmeta: Vrednostni bon Republike Slovenije
Inventarna številka: 6624
Datum nastanka: 1991
Kraj nastanka: Celje, Slovenija
Mere: 7,3 x 15 cm
Material: papir
Bankovec Republike Slovenije za 100 tolarjev iz leta 2004 ima na sprednji strani lik slikarja impresionista Riharda Jakopiča. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikro pisavo. V osrednjem delu leve polovice bankovca sta slikarska paleta in dva slikarska čopiča. V vodnem znaku je lik Riharda Jakopiča. Na zadnji strani sta detajl Jakopičeve slike "Sonce" in načrt nekdanjega Jakopičevega paviljona v Ljubljani v globokem tisku.

Bankovec Republike Slovenije za 100 tolarjev iz leta 2004 ima na sprednji strani lik slikarja, impresionista Riharda Jakopiča, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikro pisavo.

V osrednjem delu leve polovice bankovca sta slikarska paleta in dva slikarska čopiča. V vodnem znaku je lik Riharda Jakopiča. Na zadnji strani sta detajl Jakopičeve slike “Sonce” in načrt nekdanjega Jakopičevega paviljona v Ljubljani v globokem tisku.

Avtorja idejnih osnutkov sta Miljenko Licul in Zvone Kosovelj, portrete je narisal  slikar Rudi Španzel. Prva izdaja bankovca za 100 tolarjev je bila 15. 1. 1992.

Ime predmeta: Bankovec za 100 tolarjev Republike Slovenije
Inventarna številka: 6636
Datum nastanka: 2003
Kraj nastanka: Velika Britanija
Mere: 6,9 x 13,8 cm
Material: papir
V prozorni polivinilasti vrečki z dvojezičnimi napisi so shranjeni kovanci začetnega paketa evrskih kovancev v vrednosti 12,52 € (3000 SIT). Poleg navedbe menjalnega razmerja je napisana tudi prepoved, da se vsebina vrečke ne sme vnovčiti pred 1. 1. 2007, ko je zakonito plačilno sredstvo v Sloveniji postal evro.

V prozorni polivinilasti vrečki z dvojezičnimi napisi so shranjeni kovanci začetnega paketa – količina in vrednost je razvidna z napisa na vrečki.  Navedene so tudi skupna vrednost, menjalno razmerje in prepoved, da se denar ne sme vnovčiti pred 1. 1. 2007.

S 1. januarjem 2007 je zakonito plačilno sredstvo v  Sloveniji postal evro. Slovenske banke so že 15.decembra 2006 dale v prodajo začetne komplete kovancev v vrednosti 12,52 € (3000 SIT), ki so v obtok prišli 1. januarja 2007. Avtor osmih motivov  nacionalne strani slovenskih evrokovancev je Miljenko Licul s sodelavcema Majo Licul in Janezom Boljko.

Primerek začetnega kompleta evrskih kovancev je hkrati naznanjal tudi slovo dotedanjega slovenskega plačilnega sredstva – tolarja.

Ime predmeta: Začetni paket evrskih kovancev
Inventarna številka: 22693
Datum nastanka: 2006
Kraj nastanka: Finska
Datum pridobitve: 15. decembra 2006
Mere: 9,5x 10cm, 2,4 g
Material: papir
Nazaj na kustodiat

E - novičnik

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.