Dragi obiskovalci, dobrodošli na naši novi spletni strani. Morebitne začetne nepravilnosti odpravljamo sproti, da bo vaša uporabniška izkušnja čim boljša. Hvala za razumevanje.
Informacije in najava obiska
01 300 96 21
prijava@muzej-nz.si

Učne ure

Stalna razstava

Spoznavanje države Republike Slovenije
45 minut
3 EUR/učenca
Dopolnitev učnega načrta AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO.

Učna ura z vprašanji in odgovori

V obliki zabavnega tekmovalnega kviza spoznavamo državo Republiko Slovenijo, njeno ozemlje in pokrajine ter sosednje države. Spoznamo organiziranost slovenske države. Pogovorimo se o državnih simbolih – himni, zastavi in grbu. Naučimo se, katere narodne manjšine živijo v Sloveniji ter kje živijo Slovenci v zamejstvu in po svetu. Na koncu se posvetimo tudi vprašanju, kako je Slovenija povezana z Evropsko unijo. Skupina, ki zbere več točk, je na koncu nagrajena.

Ključni cilji

 • spoznavanje državnih simbolov
 • spoznavanje organiziranosti slovenske države
 • spoznavanje različnosti prebivalstva v Sloveniji (narodne manjšine, priseljenci)
 • spoznavanje osnovnih dejstev o Slovencih v zamejstvu, o slovenskih izseljencih in zdomcih
 • spoznavanje organiziranosti EU
Otroci na delavnici med igro kviza.
Otroci na delavnici med igro kviza.
Časovnica
45 minut
3 EUR/učenca

Razporejanje raznovrstnih zgodovinskih virov

Učna ura, pri kateri učenci z zgodovinskimi viri sami sestavijo časovni trak zgodovine 20. stoletja. Dopolnijo ga s ključnimi političnimi, gospodarskimi in kulturnimi dogodki, fotografijami, predmeti in z izumi. Tako lažje vizualizirajo sočasnost dogodkov, se o njih pogovorijo in si tudi več zapomnijo. Učenci ali dijaki ponovijo snov, pridobijo vizualen pregled posameznega obdobja in se bolje časovno orientirajo. Delavnico priporočamo vsem skupinam, ki si bodo ogledale stalno razstavo.

Ključni cilji

 • orientacija v času z uporabo časovnega traku
 • izdelovanje kronološkega prikaza dogodkov iz preteklosti na preprostem časovnem traku
 • poznavanje temeljnih obdobij iz slovenske zgodovine 20. stoletja
 • uporabljanje zgodovinskih virov pri raziskovanju preteklosti
Učitelji na delavnici Časovnica ustvarjajo časovni trak 20. stoletja.
Učitelji na delavnici Časovnica ustvarjajo časovni trak 20. stoletja.
Učitelji na delavnici Časovnica ustvarjajo časovni trak 20. stoletja. Učitelji na delavnici Časovnica ustvarjajo časovni trak 20. stoletja.
Dešifriranje sporočil
45 minut
3 EUR/učenca

Tematski pogovor in dešifriranje besedil

Delavnica je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu ob ogledu Enigme na stalni razstavi spoznamo nemški šifrirni stroj in njegove kriptografske značilnosti, po katerih slovi. V drugem delu učenci sami dešifrirajo dve šifrirani besedili. Pri prvem besedilu skupaj poiščemo ključ. Drugo besedilo pa razvozlajo s pripomočkom za ročno dešifriranje, ki so ga uporabljali vse do izuma Enigme.

Ključni cilji

 • pojasnitev pomena izuma in njegova umestitev v zgodovinski čas in prostor
 • ugotavljanje vpliva sodobne vojaške tehnične iznajdbe na življenje po vojni
 • razvijanje logičnega mišljenja
Šifrirnik in delovni list s šifriranim besedilom.
Šifrirnik in delovni list s šifriranim besedilom.
Šifrirnik in delovni list s šifriranim besedilom.
Šifrirnik in delovni list s šifriranim besedilom. Šifrirnik in delovni list s šifriranim besedilom. Šifrirnik in delovni list s šifriranim besedilom.
Modernizacija življenja Slovencev po drugi svetovni vojni
90 minut
3 EUR/učenca

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje

Pri učni uri primerjamo značilnosti življenja v Sloveniji v posameznih obdobjih po drugi svetovni vojni z vidika modernizacije stanovanj, povečanja motorizacije, razvoja potrošništva, sprememb prehranjevalnih navad, šolskih reform, preživljanja prostega časa in dopustovanja ter sprememb na področju zdravstva. Dejansko pogledamo, kako se je po letu 1945 spremenilo vsakdanje življenje ljudi.

Ključni cilji

 • umestitev ključnih sprememb v načinu življenja na Slovenskem po drugi svetovni vojni v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Otrok vrti številčnico na stacionarnem telefonu z vrtljivo številčnico. Utrinek z vodstva.
Otrok vrti številčnico na stacionarnem telefonu z vrtljivo številčnico. Utrinek z vodstva.
Otrok vrti številčnico na stacionarnem telefonu z vrtljivo številčnico. Utrinek z vodstva.
Otrok vrti številčnico na stacionarnem telefonu z vrtljivo številčnico. Utrinek z vodstva. Otrok vrti številčnico na stacionarnem telefonu z vrtljivo številčnico. Utrinek z vodstva. Otrok vrti številčnico na stacionarnem telefonu z vrtljivo številčnico. Utrinek z vodstva.
Osamosvojitev Republike Slovenije
90 minut
3 EUR/učenca
Dopolnitev učnega načrta AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje

Voden pregled demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije (1980–2008) ob zgodovinskih virih. Spoznamo značilnosti in obseg jugoslovanske krize v osemdesetih letih ter razloge, ki so Slovence dokončno odvrnili od Jugoslavije. Pojasnimo ključne dogodke, ki so pripeljali do osamosvojitve. Obravnavamo tudi vojno za Slovenijo in prvih dvajset let samostojne države, vključno z njenim mednarodnim povezovanjem.

Ključni cilji

 • opisovanje življenja Slovencev v socialistični Jugoslaviji z različnih perspektiv
 • pojasnjevanje vzrokov za odločitev Slovencev za lastno državo
 • pojasnjevanje mednarodnega povezovanja Slovenije
 • z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Dijaki si ogledujejo zgodovinske vire.
Dijaki si ogledujejo zgodovinske vire.
Dijaki si ogledujejo zgodovinske vire.
Dijaki si ogledujejo zgodovinske vire. Dijaki si ogledujejo zgodovinske vire. Dijaki si ogledujejo zgodovinske vire.
Kaj mi povedo zgodovinski viri?
60 minut
3 EUR/učenca

Rokovanje in iskanje informacij iz različnih zgodovinskih virov

Učna ura, ki bo učencem in dijakom pomagala pri učenju uporabe zgodovinskih virov pri vsakdanjem učenju. Pri učni uri bodo z branjem fotografij razvijali vizualno pismenost, z branjem grafov in izsekov člankov pa spretnost zbiranja in izbiranja, analize, sinteze, kritične presoje vrednosti in uporabnosti informacij, ki jih lahko razberejo iz zgodovinskega vira. Vsebina učne ure zajema razglasitev slovenske samostojnosti in prve dni vojne za Slovenijo, torej obdobje med 26in 28. junijem 1991.

Ključni cilji

 • učenje uporabe raznovrstnih zgodovinskih virov
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev in kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Dva vojaška tanka in osebni avto na cesti.
Dva vojaška tanka in osebni avto na cesti.
Dva vojaška tanka in osebni avto na cesti.
Dva vojaška tanka in osebni avto na cesti. Dva vojaška tanka in osebni avto na cesti. Dva vojaška tanka in osebni avto na cesti.
Jaz in mi
60 minut
3 EUR/učenca
Dopolnitev učnega načrta AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

Tematski pogovor o človekovih pravicah

Učna ura, ki vključuje javno razpravo. Na začetku se ukvarjamo s temami, kot so človekove pravice in dileme o človekovih pravicah. Pravice, ki so zapisane v ustavi in deklaraciji o človekovih pravicah, so ključni stebri vsake demokratične družbe. Vendar nobena pravica ni absolutna. Kaj se zgodi, ko je demokracija na kocki? Kaj se zgodi, ko pridejo temeljne pravice v medsebojni konflikt? Med pogovorom se mladi poučijo o temeljnih človekovih pravicah in o njih razpravljajo ob zgodbah in virih iz slovenske zgodovine 20. stoletja. Spoznanja navežejo na zgodbe, ki jih lahko vsakodnevno spremljajo in opazujejo v svoji ožji in širši okolici. Z učno uro želimo mlade spodbuditi k samostojnemu razmišljanju in oblikovanju mnenja o temah, kot so človekove pravice, rasizem, antisemitizem in strpnost.

Ključni cilji

 • oblikovanje pogleda na svet, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic, enakosti, demokraciji in odgovornem in kritičnem državljanstvu
 • razvijanje sposobnost razumevanja in spoštovanja različnih ver, kultur in skupnosti
 • poznavanje pomena medkulturnega dialoga in strpnosti ter premagovanja predsodkov in stereotipov
 • razvijanje odprtosti do novih idej, do različnosti, večkulturnosti
 • razvijanje kulture dialoga, spoštovanja drugačnih mnenj in stališč
 • znati z dokazi zagovarjati svoje poglede in stališča
Dijakinji sestavljata barvne like v podobo račke.
Dijakinji sestavljata barvne like v podobo račke.
Dijakinji sestavljata barvne like v podobo račke.
Dijakinji sestavljata barvne like v podobo račke. Dijakinji sestavljata barvne like v podobo račke. Dijakinji sestavljata barvne like v podobo račke.
Sem državljan Republike Slovenije
60 minut
3 EUR/učenca
Dopolnitev učnega načrta AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje

Kaj sploh pomeni, da si državljan Republike Slovenije? Kje je določeno, kdo je državljan in kakšne so njegove pravice in dolžnosti? Kaj pomeni, da živimo v demokratični državi? Katera država pa je nedemokratična? Pri učni uri bomo na podlagi raznovrstnih virov skupaj odkrivali odgovore na vprašanja o državi, demokraciji in državljanstvu v Republiki Sloveniji..

Risbi členov iz slovenske Ustave, ki sta jih na delavnici ustvarila učenca.
Risbi členov iz slovenske Ustave, ki sta jih na delavnici ustvarila učenca.
Risbi členov iz slovenske Ustave, ki sta jih na delavnici ustvarila učenca.
Risbi členov iz slovenske Ustave, ki sta jih na delavnici ustvarila učenca. Risbi členov iz slovenske Ustave, ki sta jih na delavnici ustvarila učenca. Risbi členov iz slovenske Ustave, ki sta jih na delavnici ustvarila učenca.
Slovenci v obdobju prve svetovne vojne
90 minut
3 EUR/učenca

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje

Pri učni uri ob delu z zgodovinskimi viri podrobno spoznamo obdobje prve svetovne vojne. Primerjamo vzroke in povod za začetek vojne, na zemljevidu pokažemo, kje so se bojevali slovenski vojaki, pojasnimo določila in posledice tajnega Londonskega sporazuma s poudarkom na soški fronti, se pogovorimo o vplivu vojne na civilno prebivalstvo in razložimo okoliščine nastanka Države SHS.


Ključni cilji

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v prvi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Slovenci med drugo svetovno vojno
90 minut
3 EUR/učenca

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje

Pri učni uri ob delu z zgodovinskimi viri podrobno spoznamo obdobje druge svetovne vojne. Ob razkosanem zemljevidu slovenskega ozemlja opišemo življenje pod vsemi štirimi okupatorji, pojasnimo odnos Slovencev do okupacije, nastanek NOB, se pogovorimo o položaju civilnega prebivalstva v obdobju pomanjkanja, omenimo državljansko vojno in zaključne boje druge svetovne vojne na slovenskem ozemlju.


Ključni cilji

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v drugi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Ogled kart z naslovom Taboriščni tarok avtorja Borisa Kobeta.
Ogled kart z naslovom Taboriščni tarok avtorja Borisa Kobeta.
Ogled kart z naslovom Taboriščni tarok avtorja Borisa Kobeta.
Ogled kart z naslovom Taboriščni tarok avtorja Borisa Kobeta. Ogled kart z naslovom Taboriščni tarok avtorja Borisa Kobeta. Ogled kart z naslovom Taboriščni tarok avtorja Borisa Kobeta.
Slovenci v prvem desetletju po drugi svetovni vojni
90 minut
3 EUR/učenca

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje

Učna ura, ki ob delu z zgodovinskimi viri obravnava obdobje od konca druge svetovne vojne do sredine petdesetih let. Razložimo povojni sistem oblasti in nasilen obračun z nasprotniki, se pogovorimo o značilnostih življenja z vidika gospodarskega, družbenega in socialnega delovanja ter pojasnimo določitev mej. Opišemo tudi značilnosti informbirojevskega spora in njegovih posledic za jugoslovansko notranjo in zunanjo politiko.


Ključni cilji

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v prvem desetletju po drugi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Življenje Slovencev v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja
90 minut
3 EUR/učenca

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje

Učna ura, ki ob delu z zgodovinskimi viri obravnava obdobje socializma. Spoznamo, kako so spremembe v gospodarskem, političnem in kulturnem življenju vplivale na spreminjanje načina življenja Slovencev v 60. in 70. letih preteklega stoletja. Med drugim govorimo o dvigu življenjskega standarda, politični krizi, gospodarskih reformah, spremembah ustave, o »liberalizmu«, vplivu zahoda, študentskem gibanju, delegatskem sistemu in dogovorni ekonomiji.


Ključni cilji

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v 60. in 70. letih, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Rekonstrukcija dnevne sobe iz 60. oziroma 70. let.
Rekonstrukcija dnevne sobe iz 60. oziroma 70. let.
Rekonstrukcija dnevne sobe iz 60. oziroma 70. let.
Rekonstrukcija dnevne sobe iz 60. oziroma 70. let. Rekonstrukcija dnevne sobe iz 60. oziroma 70. let. Rekonstrukcija dnevne sobe iz 60. oziroma 70. let.

Občasna razstava

Zabavno »branje« fotografij
90 minut
3 EUR/učenca

Interaktivna delavnica ob razstavi Marjan Ciglič – mojster za vse čase

Z vodenim opazovanjem in raziskovanjem fotografij izjemnega fotoreporterja Marjana Cigliča se bodo učenci in dijaki na igriv način urili v timskem delu, komunikaciji, koncentraciji in opazovanju podob, s katerimi se vsakodnevno srečujejo v različnih medijih.

Otroci v narodnih nošah plešejo kolo na ploščadi pred Cekinovim gradom, današnjim Muzejem novejše in sodobne zgodovine Slovenije.
Otroci v narodnih nošah plešejo kolo na ploščadi pred Cekinovim gradom, današnjim Muzejem novejše in sodobne zgodovine Slovenije.
Otroci v narodnih nošah plešejo kolo na ploščadi pred Cekinovim gradom, današnjim Muzejem novejše in sodobne zgodovine Slovenije.
Otroci v narodnih nošah plešejo kolo na ploščadi pred Cekinovim gradom, današnjim Muzejem novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Otroci v narodnih nošah plešejo kolo na ploščadi pred Cekinovim gradom, današnjim Muzejem novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Otroci v narodnih nošah plešejo kolo na ploščadi pred Cekinovim gradom, današnjim Muzejem novejše in sodobne zgodovine Slovenije.
Osamosvojitev Slovenije na fotografijah Marjana Cigliča
90 minut
3 EUR/učenca

Učna ura ob razstavi Marjan Ciglič – mojster za vse čase

Iskanje informacij, analiza fotografij, delo v skupini, poročanje

Marjan Ciglič je v svoj objektiv ujel številne dogodke, ki so sledili uradni razglasitvi neodvisnosti in samostojnosti Slovenije. Izbrane fotografije, ki so nastale junija in julija 1991, so bile objavljene v časopisu Dnevnik in tedniku Nedeljski dnevnik. Pri učni uri bomo spoznali, zakaj so fotografije neprecenljivi zgodovinski vir. Povezali jih bomo z objavljenimi reportažami in tako rekonstruirali ključne dogodke obrambne vojne ter se naučili brati zgodovinske vire.

Civilisti odhajajo iz predora pod Ljubljanskim gradom, ki je služil kot zaklonišče, ko je bil razglašen alarm zaradi možnosti zančnega napada.
Civilisti odhajajo iz predora pod Ljubljanskim gradom, ki je služil kot zaklonišče, ko je bil razglašen alarm zaradi možnosti zančnega napada.
Civilisti odhajajo iz predora pod Ljubljanskim gradom, ki je služil kot zaklonišče, ko je bil razglašen alarm zaradi možnosti zančnega napada.
Civilisti odhajajo iz predora pod Ljubljanskim gradom, ki je služil kot zaklonišče, ko je bil razglašen alarm zaradi možnosti zančnega napada. Civilisti odhajajo iz predora pod Ljubljanskim gradom, ki je služil kot zaklonišče, ko je bil razglašen alarm zaradi možnosti zančnega napada. Civilisti odhajajo iz predora pod Ljubljanskim gradom, ki je služil kot zaklonišče, ko je bil razglašen alarm zaradi možnosti zančnega napada.
Kako dobro poznamo svoje telo?
45 minut
3 EUR/učenca

Interaktivna delavnica ob razstavi Zdravstvo in medicina na Slovenskem od začetka 20. stoletja do danes

Kako dobro poznamo delovanje človeškega telesa, različne bolezni, mehanizme za boj proti boleznim ter pravila osebne higiene? Učenci in dijaki bodo svoje znanje preizkusili pri učni uri, ki bo potekala ob igri kviza. Učna ura lahko služi kot samostojna dejavnost ali kot dopolnitev predhodnega raziskovalnega ogleda.

Tabla za pregled vida.
Tabla za pregled vida.
Tabla za pregled vida.
Tabla za pregled vida. Tabla za pregled vida. Tabla za pregled vida.

E - novičnik

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.