Dragi obiskovalci, dobrodošli na naši novi spletni strani. Morebitne začetne nepravilnosti odpravljamo sproti, da bo vaša uporabniška izkušnja čim boljša. Hvala za razumevanje.
Informacije in najava obiska
01 300 96 21
prijava@muzej-nz.si

Maturanti

60 minut za posamezno zgodovinsko obdobje
3 EUR/dijaka za eno učno uro
11 EUR/dijaka za paket vseh 5 učnih ur

V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije izvajamo program Slovenska zgodovina 20. stoletja za maturante.

Program je oblikovan v skladu s predmetnim izpitnim katalogom za zgodovino. Za vsako zgodovinsko obdobje 20. stoletja je pripravljena samostojna učna ura z delovnim zvezkom, zato predlagamo celodnevni obisk muzeja (5 ur).

Obravnavana obdobja so:

  • prva svetovna vojna,
  • medvojno obdobje,
  • druga svetovna vojna,
  • prvo desetletje po koncu druge svetovne vojne,
  • demokratizacija in osamosvojitev Slovenije.

 

Učne ure vključujejo intenziven pregled slovenske zgodovine 20. stoletja, podobno razlago zgodovinskih (evropskih in svetovnih) dogodkov ter uporabo zgodovinskih virov.

Dijaki se spoznajo z branjem in uporabo zemljevidov, analiziranjem primernih in sekundarnih virov (pisnih virov, grafov, slikovnega gradiva, ustnih pričevanj in predmetov) ter uporabo pravilne strokovne terminologije.

Program Slovenska zgodovina 20. stoletja za maturante je vključen tudi v »Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2023/24«, ki ga pripravlja Zavod RS za šolstvo. Dijaki lahko z vključitvijo v program opravijo del obveznih izbirnih vsebin.

E - novičnik

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.