Dragi obiskovalci, dobrodošli na naši novi spletni strani. Morebitne začetne nepravilnosti odpravljamo sproti, da bo vaša uporabniška izkušnja čim boljša. Hvala za razumevanje.

Fotografska zbirka barvni diapozitivi (1941-1945)

Zbirka barvnih diapozitivov šteje 316 posnetkov, nastalih do konca leta 1945. Glede na tematiko je ohranjeno gradivo razdeljeno na štiri dele, in sicer na diapozitive italijanskega, nemškega, partizanskega in domobranskega izvora. Dokumentacija ohranjenega gradiva je zelo slaba. Na podlagi poznavanja zgodovinskih dejstev smo na posameznih fotografijah lahko določili osebe, ponekod nam je uspelo določiti kraj nastanka, težje je bilo določiti čas nastanka, čeprav v širšem smislu datacije partizanski in domobranski posnetki spadajo v leti 1944 in 1945, italijanski pa med leti 1941 in 1943. Za večino posnetkov avtorstvo ni znano, za tematiko italijanske okupacije Ljubljane pa domnevamo, glede na ustno izročilo, da jih je posnel dr. Jakob Prešern. Fotografije partizanskega življenja na t.im. osvobojenem ozemlju Beli Krajini je posnel Čoro Škodlar.

Skrbnica: Katarina Jurjavčič
Tri letala na polju, ob njih čaka večja skupina partizanov. Ob prvem letalu so zloženi tudi zaboji.

Avtorske pravice so pridobljene in so v lasti Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Prosimo, da se za uporabo fotografije obrnete na Fototeko.

Ime predmeta: Zavezniška letala na partizanskem letališču
Inventarna številka: DP32
Datum nastanka: poletje 1944
Kraj nastanka: Bela krajina
Datum pridobitve: v zgodnjih 50. letih 20. stoletja
Mere: Leica
Material: barvni diapozitiv
Skupina sedmih moških v partizanskih uniformah.

Komandni kader 30. in 31. divizije s političnim komisarjem 9. korpusa, Janezom Hribarjem. Od leve: Mirko Zlatnar, Franjo Rustja, Dušan Kveder – Tomaž, Janez Hribar, Ivan Turšič – Iztok, Peter Stante – Skala in neznani.

Avtorske pravice so pridobljene in so v lasti Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Prosimo, da se za uporabo fotografije obrnete na Fototeko.

Ime predmeta: Skupinska fotografija partizanskega komandnega kadra
Inventarna številka: DP38
Datum nastanka: 1944
Kraj nastanka: Bela krajina
Datum pridobitve: v zgodnjih 50. letih 20. stoletja
Mere: Leica
Material: barvni diapozitiv
Skupina sedmih moških med pogovorom.

Literati Mile Klopčič, Miško Kranjec, četrti Ciril Kosmač v pogovoru z duhovnikom in pisateljem Francem Ksaverjem – Meškom.

Avtorske pravice so pridobljene in so v lasti Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Prosimo, da se za uporabo fotografije obrnete na Fototeko.

Ime predmeta: Skupina slovenskih literatov v pogovoru
Inventarna številka: DP38
Datum nastanka: 1944
Kraj nastanka: Bela krajina
Datum pridobitve: v zgodnjih 50. letih 20. stoletja
Mere: Leica
Material: barvni diapozitiv
Panoramski pogled na Kongresni trg s kipom kralja Aleksandra Karađarđovića in Ljubljanski grad v ozadju.

Panoramski pogled na današnji (2024) Kongresni trg z Ljubljanskim gradom v ozadju. Kip kralja Aleksandra Karađorđevića v Zvezdi. Na Ljubljanskem gradu vihra bela zastava v znak predaje, Ljubljana, 11. april 1941.

Avtorske pravice so pridobljene in so v lasti Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Prosimo, da se za uporabo fotografije obrnete na Fototeko.

Ime predmeta: Panoramski pogled na Kongresni trg
Inventarna številka: DP124
Datum nastanka: 11. april 1941
Kraj nastanka: Ljubljana
Datum pridobitve: v zgodnjih 50. letih 20. stoletja
Mere: Leica
Material: barvni diapozitiv
Panoramski pogled na Mestno hišo na Ptuju, okrašena z nemškimi zastavami.

Avtorske pravice so pridobljene in so v lasti Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Prosimo, da se za uporabo fotografije obrnete na Fototeko.

Ime predmeta: Mestna hiša Ptuj, okrašena z nemškimi zastavami
Inventarna številka: DP149
Datum nastanka: 1941
Kraj nastanka: Ptuj
Datum pridobitve: v zgodnjih 50. letih 20. stoletja
Mere: Leica
Material: barvni diapozitiv
Prisega slovenskih domobrancev v Ljubljani, v ospredju stojita Erwin Rösener in Leon Rupnik.

Prisega slovenskih domobrancev na stadionu za Bežigradom, v ospredju Erwin Rösener in Leon Rupnik.

Avtorske pravice so pridobljene in so v lasti Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Prosimo, da se za uporabo fotografije obrnete na Fototeko.

Ime predmeta: Prisega slovenskih domobrancev v Ljubljani
Inventarna številka: DP177
Datum nastanka: 20. april 1944
Kraj nastanka: Ljubljana
Datum pridobitve: v zgodnjih 50. letih 20. stoletja
Mere: Leica
Material: barvni diapozitiv
Nazaj na fototeko

Razpoložljivost gradiv

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno – nekaj gradiva pa je tudi nedokumentiranega. Gradivo je v celoti dostopno v digitalni obliki v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Katarina Jurjavčič,
katarina.jurjavcic@muzej-nz.si

E - novičnik

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.