e Gradiva

 

Zbornik 1918 -1941

Šestega aprila 2010 smo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije odprli prenovljeni sobi stalne razstave o življenju v obdobju med obema svetovnima vojnama. Razstavo smo odprli ob 69-letnici napada na Kraljevino Jugoslavijo, ko so se uresničile temne slutnje, izražene v poeziji pesnika Boža Voduška. Le redko ima poezija tako surovo izpovedno in napovedno moč, kot so jo imeli v strogi sonetni obliki napisani verzi pesniške zbirke, ki je leta 1939 izšla pod naslovom Odčarani svet. Besede o »Velikem polomu, ki je napel svoja jadra«, »o potokih krvi«, nasilju, uničevalni tehniki in »krikih« so se uresničile že dve leti po njenem izidu. Pri tem leta 1939 ni bilo treba biti prerok, da si v napetostih in krizah, ki so pretresale »versajsko Evropo«, prepoznal grozeče svarilo in slutnjo, da se tudi Dravska banovina ne bo uspela izogniti vojni.

Predavanja o prvi svetovni vojni 1996 - 2020

Naj bo ta spominski album skromna zahvala vsem predavateljem, fotografom, muzejskim kolegom in prijateljem, ki so s svojim tehničnim, promocijskim in drugačnim delom pomagali, da so sredini večeri tako uspešno potekali in, da se bodo tudi v prihodnje nadaljevali.

Moški na položajih, ženske v strahu, otroci na češnjah

Moški na položajih, ženske v strahu, otroci na češnjah:
zbirka spominov na vojno za obrambo samostojne Slovenije leta 1991

Dvajset let po osamosvojitvi Slovenije in vojni za obrambo samostojne Slovenije je Muzej novejše zgodovine Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za slovensko narodopisje ZRC SAZU izdal najobsežnejšo knjigo spominov o vojni doslej. Knjiga presega prakso dominacije pričevanj moških in namenja prostor tudi spominom žensk in otrok, posebno mesto pa posveča spominom svojcev padlih in ranjenih. Večina od 435 spominov slovenskih državljank in državljanov iz celotne Slovenije obsega izkušnjo tistih, ki so vojno doživeli v »drugih vrstah«, manjši, a pomemben del, pa se nanaša na spomine posameznikov, ki so v vojni odigrali pomembne in odgovorne vloge.

Zbirka spominov bralca ne bo puščala pasivnega, pomagala bo vzbuditi čustveno interakcijo z – mamo, ki je v vojni izgubila mladoletnega sina, s teritorialcem, ki mu je izstrelek prebil oko, z doječo mamo, ki ji je ob bombardiranju oddajnika zaradi šoka presahnilo mleko, s snemalcem, ki je skozi objektiv kamere spremljal oboroženi spopad, slovenskim pilotom v JLA, ki je bil poslan v izvidnico razporeda enot TO, z zadolženim za menjavo tabel na mejnem prehodu, ki je zaslišal repetiranje orožja, ali pa z otrokom, ki zaradi vojne prvič v življenju ni mogel praznovati rojstnega dne … V knjigi je objavljen tudi seznam vseh padlih v vojni (36 Slovencev, 11 civilistov iz drugih držav in 42 pripadnikov Jugoslovanske ljudske armade), prvič pa je objavljen seznam 107 ranjenih Slovencev, ki ga je na podlagi arhivskega in terenskega dela pripravil Jože Romšak. Uvodni zgodovinski oris osamosvajanja Slovenije je prispevala dr. Rosvita Pesek. Knjigo dopolnjujejo fotografije Naceta Bizilja, Toneta Stojka, Edija Šelhausa in Martina Ozmeca ter podroben seznam krajev, ki se pojavljajo v spominih.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.