Tekstilna zbirka

Zbirka je razdeljena na vojaški in civilni del. V prvem ob nekaj avstro-ogrskih uniformah prevladujejo predvsem uniforme in oblačila iz obdobja druge svetovne vojne, ter oblačila jugoslovanske ljudske armade. Med civilnimi oblačili po številčnosti izstopa zlasti zbirka uniform Adrie Airways. Posebno skupino predstavljajo zastave in prapori med katerimi so posebno dragoceni unikatni primerki zastav in praporov partizanskih enot in 13,5 m dolga slovenska zastava, ki je bila izobešena ob razglasitvi samostojnosti Republike Slovenije 26. junija 1991.

Skrbnika zbirke: Marko Ličina, Irena Ribič

Zastava izobešena ob razglasitvi samostojnosti Republike Slovenije 26. junija 1991.
Zastava izobešena ob razglasitvi samostojnosti Republike Slovenije 26. junija 1991.
Detajl bluze podpolkovnika 5. dragonskega polka avstro-ogrske vojske iz obdobja prve svetovne vojne.
Detajl bluze podpolkovnika 5. dragonskega polka avstro-ogrske vojske iz obdobja prve svetovne vojne.
Bluza poveljnika ljubljanske armadne oblasti generalpolkovnika JLA Franca Tavčarja – Roka.
Bluza poveljnika ljubljanske armadne oblasti generalpolkovnika JLA Franca Tavčarja – Roka.
Partizanska kapa triglavka. Leta 1942 jo je nosil Anton Intihar, kurir točk 4 in 10 na Blokah.
Partizanska kapa triglavka. Leta 1942 jo je nosil Anton Intihar, kurir točk 4 in 10 na Blokah.
Ena prvih slovenskih partizanskih zastav oz. praporov. Po načrtu slikarja Hinka Smrekarja je bila izdelana konec decembra 1941 v Ljubljani.
Ena prvih slovenskih partizanskih zastav oz. praporov. Po načrtu slikarja Hinka Smrekarja je bila izdelana konec decembra 1941 v Ljubljani.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.