Zbirka partizanskih delavnic

Gre za eno najstarejših zbirk v Muzeju, saj njeni začetki segajo že v zadnje mesece vojne, ko je bila marca 1945 v bivšem hotelu Lakner v Črnomlju postavljena razstava delavnic VII. korpusa Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Vsebuje izdelke radio-elektro delavnic, kovinarskih delavnic, usnjarn ter čevljarskih in sedlarskih delavnic, tekstilnih delavnic, delavnic za predelavo lesa in milarn. Večino predstavljajo izdelki partizanskih delavnic iz let 1944–1945 iz območja Dolenjske in Bele krajine. 


Skrbnik zbirke: Marko Ličina

Glavnik izdelan v mehanični delavnici »Murn« v Divjem potoku pri Čermošnjicah ok. 1944 – 45
Glavnik izdelan v mehanični delavnici »Murn« v Divjem potoku pri Čermošnjicah ok. 1944 – 45
Krpljica za smučarsko palico izdelana v livarni in v sedlarski delavnici v Črnomlju ok. 1944 – 45
Krpljica za smučarsko palico izdelana v livarni in v sedlarski delavnici v Črnomlju ok. 1944 – 45
Spominski svečnik izdelan v orožarski delavnici VII. korpusa v spomin komandantu Glavnega štaba NOV in POS Francu Rozmanu – Stanetu
Spominski svečnik izdelan v orožarski delavnici VII. korpusa v spomin komandantu Glavnega štaba NOV in POS Francu Rozmanu – Stanetu

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.