Fotografska zbirka časopisa Ljudska pravica (1945-1959)
Skrbnica: Katarina Jurjavčič

Zbirka časopisa Ljudska pravica številčno ne presega 8.000 fotografij, do sedaj pa je bilo inventariziranih 2.699 fotografij.

Časopis Ljudska pravica je kot glasilo Komunistične partije Slovenije začel izhajati leta 1934 v Lendavi. Želeli so ga izdajati kot tednik, vendar je zaradi številnih zaplemb vse do 15. oktobra 1943 izhajal posamično. Do pomladi 1945 je izhajal dvakrat mesečno, nato pa ga je bilo mogoče enkrat tedensko brati vse do leta 1959, ko se je s Slovenskim poročevalcem združil v časopis Delo. Fotografije, ki jih hranimo v zbirki, datiramo v neposredni povojni čas pa vse do druge polovice petdesetih let. Najmanjše fotografije v zbirki so v formatu 3 x 4 cm, največje pa ne presegajo formata 13 x 19 cm.
Neznani avtor, Predstavitev gradbenih podjetij na prvomajski paradi, Ljubljana, 1960. Inv. št.: ČLP 2750.
Neznani avtor, Predstavitev gradbenih podjetij na prvomajski paradi, Ljubljana, 1960. Inv. št.: ČLP 2750.
Neznani avtor, Prihod dedka Mraza v bolnišnico, Ljubljana, 50. leta 20. stol. Inv. št.: ČLP 2537.
Neznani avtor, Prihod dedka Mraza v bolnišnico, Ljubljana, 50. leta 20. stol. Inv. št.: ČLP 2537.
Neznani avtor, Štefka, najboljša učenka metalurške šole, Jesenice, zgodnja 60. leta 20. stol. Inv. št.: ČLP 2613.
Neznani avtor, Štefka, najboljša učenka metalurške šole, Jesenice, zgodnja 60. leta 20. stol. Inv. št.: ČLP 2613.
Neznani avtor, Volitve odbornikov v zbor proizvajalcev Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane, Ljubljana, 6. november 1953. Inv. št.: ČLP 749.
Neznani avtor, Volitve odbornikov v zbor proizvajalcev Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane, Ljubljana, 6. november 1953. Inv. št.: ČLP 749.
Alojz PAVŠIČ, Vrsta pred mesnico, Gorica, 50. leta 20. stol. Inv. št.: ČLP 844.
Alojz PAVŠIČ, Vrsta pred mesnico, Gorica, 50. leta 20. stol. Inv. št.: ČLP 844.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.