Fotografski fotografsko gradivo prisilno mobiliziranih slovencev v nemško vojsko (1942-1944)
Skrbnica: Monika Kokalj Kočevar

Temelj fotografskega dela zbirke so fotografije iz izvirnih albumov Bildarchiva des Kreises Krainburg der NSDAP na Gorenjskem med letoma 1942 in 1944; Muzej jih je pridobil po vojni. V zvezkih je ohranjenih okoli 50 fotografij o prisilni mobilizaciji v nemško vojsko.

V drugi sklop zbirke spadajo fotografije, ki so jih podarili posamezniki ali pa so izvirnike s terena prinesli sodelavci Muzeja, jih skenirali in vrnili lastnikom. Med njimi je največ posameznih portretov vojakov in njihovih skupinskih fotografij v enotah po Evropi. Prevladujejo posnetki vojaškega usposabljanja in življenja v zalednih enotah; fotografij s pohodov ali fronte je manj. Drugi sklop vsebuje več kot 1.000 fotografij. Muzej se za posamezne objave fotografij dogovarja z avtorji oz. lastniki izvirnikov.
Neznani avtor, Pri Gorenjcih v državni delovni službi, Arbeitsgau XXXV Wien Niederdonau, 1943.
Neznani avtor, Pri Gorenjcih v državni delovni službi, Arbeitsgau XXXV Wien Niederdonau, 1943.
Neznani avtor, Vpoklic Gorenjcev v nemško vojsko, 29. marec 1943.
Neznani avtor, Vpoklic Gorenjcev v nemško vojsko, 29. marec 1943.
Neznani avtor, Vpoklic Gorenjcev v nemško vojsko, 29. marec 1943.
Neznani avtor, Vpoklic Gorenjcev v nemško vojsko, 29. marec 1943.
Neznani avtor, Okrožni vodja Kuss in Oberstarbeitsführer Krainer pregledujeta postroj mož državne delovne službe iz Vetrinja, 10. april 1943.
Neznani avtor, Okrožni vodja Kuss in Oberstarbeitsführer Krainer pregledujeta postroj mož državne delovne službe iz Vetrinja, 10. april 1943.
Neznani avtor, Okrožni vodja NSDAP, dr. Walther Hochsteiner, gauleiter dr. Friedrich Rainer, višji vodja SS in policije Erwin Rösener, polkovnik Martin Kuber, vodja WBK Kranj, Kranj, 27. september 1942.
Neznani avtor, Okrožni vodja NSDAP, dr. Walther Hochsteiner, gauleiter dr. Friedrich Rainer, višji vodja SS in policije Erwin Rösener, polkovnik Martin Kuber, vodja WBK Kranj, Kranj, 27. september 1942.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.