Fotografska zbirka barvnih diapozitivov iz obdobja druge svetovne vojne (1941-1945)
Skrbnica: Katarina Jurjavčič

Zbirka barvnih diapozitivov šteje 316 posnetkov, nastalih do konca leta 1945. Glede na tematiko je ohranjeno gradivo razdeljeno na štiri dele, in sicer na diapozitive italijanskega, nemškega, partizanskega in domobranskega izvora. Dokumentacija ohranjenega gradiva je zelo slaba. Na podlagi poznavanja zgodovinskih dejstev smo na posameznih fotografijah lahko določili osebe, ponekod nam je uspelo določiti kraj nastanka, težje je bilo določiti čas nastanka, čeprav v širšem smislu datacije partizanski in domobranski posnetki spadajo v leti 1944 in 1945, italijanski pa med leti 1941 in 1943. Za večino posnetkov avtorstvo ni znano, za tematiko italijanske okupacije Ljubljane pa domnevamo, glede na ustno izročilo, da jih je posnel dr. Jakob Prešern.
Neznani avtor, Zavezniška letala na partizanskem letališču v Beli krajini, poletje 1944. Inv. št.: DP32.
Neznani avtor, Zavezniška letala na partizanskem letališču v Beli krajini, poletje 1944. Inv. št.: DP32.
Neznani avtor, Komandni kader 30. in 31. divizije s političnim komisarjem 9. korpusa, Janezom Hribarjem. Od leve: Mirko Zlatnar, Franjo Rustja, Dušan Kveder – Tomaž, Janez Hribar, Ivan Turšič – Iztok, Peter Stante – Skala in neznani, 1944. Inv. št.: DP38.
Neznani avtor, Komandni kader 30. in 31. divizije s političnim komisarjem 9. korpusa, Janezom Hribarjem. Od leve: Mirko Zlatnar, Franjo Rustja, Dušan Kveder – Tomaž, Janez Hribar, Ivan Turšič – Iztok, Peter Stante – Skala in neznani, 1944. Inv. št.: DP38.
Neznani avtor, od desne: Mile Klopčič, Miško Kranjec, četrti Ciril Kosmač, duhovnik Franc Ksaver – Meško, Stična, poletje 1944. Inv. št.: DP52.
Neznani avtor, od desne: Mile Klopčič, Miško Kranjec, četrti Ciril Kosmač, duhovnik Franc Ksaver – Meško, Stična, poletje 1944. Inv. št.: DP52.
Jakob PREŠERN, Kip kralja Aleksandra v Zvezdi. Na Ljubljanskem gradu vihra bela zastava v znak predaje, Ljubljana, 11. april 1941. Inv. št.: DP124.
Jakob PREŠERN, Kip kralja Aleksandra v Zvezdi. Na Ljubljanskem gradu vihra bela zastava v znak predaje, Ljubljana, 11. april 1941. Inv. št.: DP124.
Neznani avtor, Z nemškimi zastavami okrašena Mestna hiša, Ptuj, 1941. Inv. št.: DP149.
Neznani avtor, Z nemškimi zastavami okrašena Mestna hiša, Ptuj, 1941. Inv. št.: DP149.
Neznani avtor, Prisega slovenskih domobrancev na stadionu za Bežigradom, Erwin Rösener in Leon Rupnik, Ljubljana, 20. april 1944. Inv. št.: DP177.
Neznani avtor, Prisega slovenskih domobrancev na stadionu za Bežigradom, Erwin Rösener in Leon Rupnik, Ljubljana, 20. april 1944. Inv. št.: DP177.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.