Fotografije iz zapuščine Ivana Rudolfa
Skrbnica: Irena Uršič

Fotografije iz zapuščine Ivana Rudolfa je leta 2014 Muzeju novejše zgodovine Slovenije podaril Saša Rudolf. Skupaj z edinstvenim dokumentarnim gradivom odstirajo herojsko pot Ivana Rudolfa od dijaških let na idrijski realki, internacije v kraju Mittergrabern zaradi protiavstrijskega delovanja še pred vpoklicem v avstrijsko vojsko med prvo svetovno vojno, do komandanta Narodne straže v Vipavi in borca za severno mejo na Koroškem. Ključne fotografije pa so tiste, ki po študiju v Frankfurtu in protifašističnem in protinacističnem delovanju v domovini med obema svetovnima vojnama dokumentirajo angažma Ivana Rudolfa v Afriki med drugo svetovno vojno. Zbirka obsega 588 izvirnih fotografij na papirju in fotografij na razglednicah. Zlasti dragoceni so negativi fotografij urjenja slovenskih padalcev misij britanskih tajnih služb v Egiptu, urjenja Jugoslovanskega kraljevega gardnega bataljona v Egiptu in Palestini ter misije Ivana Rudolfa v številne afriške države, kjer je v ujetniških taboriščih med 2. svetovno vojno zbral 4.500 prostovoljcev. 
Neznani avtor, Internirani časnikar Rasto Pustoslemšek, pisatelj in časnikar dr. Ivan Lah, (Milka) Adamič, pisatelj Vladimir Levstik, časnikar, prevajalec in preporodovec Viktor Zalar, avstrijsko taborišče Mittergrabern, maj 1916. Inv. št.: OZ4-IR.
Neznani avtor, Internirani časnikar Rasto Pustoslemšek, pisatelj in časnikar dr. Ivan Lah, (Milka) Adamič, pisatelj Vladimir Levstik, časnikar, prevajalec in preporodovec Viktor Zalar, avstrijsko taborišče Mittergrabern, maj 1916. Inv. št.: OZ4-IR.
Neznani avtor, Ivan Rudolf in kapetan Desmond Lacy Clark med bodočimi slovenskimi padalci britanskih misij ISLD. Od leve sedita Milan Golob in Ciril Kobal, na levi stoji Jože Povh, z desne v ozadju stojita Radislav Kosovel in Ivan Volarič, zavezniško taborišče za vojne ujetnike El Tahag pri Aleksandriji, Egipt, 1942. Črno-bela fotografija, 6,1 x 6,2 cm.
Neznani avtor, Ivan Rudolf in kapetan Desmond Lacy Clark med bodočimi slovenskimi padalci britanskih misij ISLD. Od leve sedita Milan Golob in Ciril Kobal, na levi stoji Jože Povh, z desne v ozadju stojita Radislav Kosovel in Ivan Volarič, zavezniško taborišče za vojne ujetnike El Tahag pri Aleksandriji, Egipt, 1942. Črno-bela fotografija, 6,1 x 6,2 cm.
Neznani avtor, Ivan Rudolf na poti k iskanju slovenskih prostovoljcev v Afriki, sotočje Belega in Modrega Nila, Kartum, Sudan, julij 1941. Inv. št.: OZ79-IR.
Neznani avtor, Ivan Rudolf na poti k iskanju slovenskih prostovoljcev v Afriki, sotočje Belega in Modrega Nila, Kartum, Sudan, julij 1941. Inv. št.: OZ79-IR.
Neznani avtor, Slovesnost v taboru Jugoslovanskega kraljevega gardnega bataljona ob prisotnosti predstavnikov zavezniških sil, Palestina, 1942.
Neznani avtor, Slovesnost v taboru Jugoslovanskega kraljevega gardnega bataljona ob prisotnosti predstavnikov zavezniških sil, Palestina, 1942.
Neznani avtor, Oskrba s pitno vodo nekaj mesecev po končanih vojaških operacijah na severnoafriškem bojišču, Susa, Libija, 13. september 1943.
Neznani avtor, Oskrba s pitno vodo nekaj mesecev po končanih vojaških operacijah na severnoafriškem bojišču, Susa, Libija, 13. september 1943.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.