Fotografska zbirka Sokoli (1863-1983)
Skrbnica: Irena Fürst

Fotografsko zbirko o Sokolih je Muzej novejše zgodovine Slovenije pridobil v trajno hrambo od TVD Partizan Ljubljana - Narodni dom. Gre za gradivo o delovanju Ljubljanskega Sokola vse od ustanovitve leta 1863 do leta 1983. 
Fond obsega 3425 zapisov. Od tega je 3219 fotografij. Ostalo so razglednice, dopisnice, rokopisi, znamke, vabila, vstopnice za prireditve, obrazci in plakati. Gre za izredno pomembno fotografsko gradivo, skozi katero spoznamo sokolsko gibanje, ki ni imelo le elementov telesnokulturne vzgoje, temveč je bilo tudi narodnostno gibanje. 

Fotografski fond predstavlja vse pomembne dogodke o delovanju društva – od fotografij članstva v različnih obdobjih delovanja, sokolske zlete s poudarkom na prvem svetovnem prvenstvu v gimnastiki leta 1922 v Ljubljani in zadnjem velikem sokolskem zletu v Ljubljani leta 1933, tekmovanju za meč kralja Aleksandra, gradnjo različnih športnih objektov, ob-telovadnih dejavnostih, družabnih srečanjih in fotografij vseh pomembnih gimnastičnih velikanov takratnega časa.
Atelje Ernest POGORELZ, Člani Južnega Sokola v Ljubljani leta 1865. Inv. št.: SO/6.
Atelje Ernest POGORELZ, Člani Južnega Sokola v Ljubljani leta 1865. Inv. št.: SO/6.
Neznani avtor, Vstopnica za maškarado Sokolov, ki je bila v Ljubljani 17. februarja 1874. Inv. št.: SO/3316.
Neznani avtor, Vstopnica za maškarado Sokolov, ki je bila v Ljubljani 17. februarja 1874. Inv. št.: SO/3316.
Ivan VAVPOTIČ, Znamka izdana ob III. vsesokolskem zletu v Ljubljani. Napis na znamki III. Slovenski vsesokolski zlet 15., 16., 17. avgust 1914. Zlet bi moral biti leta 1913, ob 50. obletnici delovanja, a so ga oblasti prepovedale, zleta leta 2014 pa tudi ni bilo zaradi začetka I. svetovne vojne. Inv. št.: SO/3294.
Ivan VAVPOTIČ, Znamka izdana ob III. vsesokolskem zletu v Ljubljani. Napis na znamki III. Slovenski vsesokolski zlet 15., 16., 17. avgust 1914. Zlet bi moral biti leta 1913, ob 50. obletnici delovanja, a so ga oblasti prepovedale, zleta leta 2014 pa tudi ni bilo zaradi začetka I. svetovne vojne. Inv. št.: SO/3294.
Medenjak Dragutin INKIOSTRI, Beograd, Letak sokolske prireditve leta 1922, ko se je odvijal I. jugoslovanski vsesokolski zlet in 7. mednarodno tekmovanje v gimnastiki - svetovno prvenstvo. Inv. št.: SO/2807.
Medenjak Dragutin INKIOSTRI, Beograd, Letak sokolske prireditve leta 1922, ko se je odvijal I. jugoslovanski vsesokolski zlet in 7. mednarodno tekmovanje v gimnastiki - svetovno prvenstvo. Inv. št.: SO/2807.
Neznani avtor, Jugoslovanska sokolska vrsta na olimpijadi v Amsterdamu leta 1928. Z leve Leon Štukelj, Edvard Antosiewicz, Janez Porenta, Anton Malej, vodnik vrste dr. Viktor Murnik, Stane Derganc, Jože (Josip) Primožič, Dragutin Ciotti in Boris Gregorka. Inv. št.: SO/1.
Neznani avtor, Jugoslovanska sokolska vrsta na olimpijadi v Amsterdamu leta 1928. Z leve Leon Štukelj, Edvard Antosiewicz, Janez Porenta, Anton Malej, vodnik vrste dr. Viktor Murnik, Stane Derganc, Jože (Josip) Primožič, Dragutin Ciotti in Boris Gregorka. Inv. št.: SO/1.
Vekoslav KOVAČ, Proste vaje članov Sokola na vsesokolskem zletu v Ljubljani leta 1933. Inv. št.: SO/901.
Vekoslav KOVAČ, Proste vaje članov Sokola na vsesokolskem zletu v Ljubljani leta 1933. Inv. št.: SO/901.
Neznani avtor, Miroslav Cerar je na evropskem prvenstvu v Luksemburgu leta 1961 prejel najvišji pokal za svoje tekmovalne rezultate. Zlata odličja je dosegel na konju z ročaji, na krogih, bradlji in v mnogoboju, v preskoku pa je bil tretji. Inv. št.: SO/2423.
Neznani avtor, Miroslav Cerar je na evropskem prvenstvu v Luksemburgu leta 1961 prejel najvišji pokal za svoje tekmovalne rezultate. Zlata odličja je dosegel na konju z ročaji, na krogih, bradlji in v mnogoboju, v preskoku pa je bil tretji. Inv. št.: SO/2423.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.