Zbirka fotografij prve svetovne vojne (1914-1918)
Skrbnik: Marko Štepec

Glavnina muzejske fotografske zbirke iz prve svetovne vojne je shranjena v 54 originalnih albumih, označenih s številkami od A2 do A54. Večji del fotografskega gradiva je povezan z vojnimi dogodki in izkušnjo vojakov iz nabornih območij 3. korpusa avstro-ogrske armade. Vsebinsko obsegajo prizore iz civilnega  in vojaškega življenja na soškem bojišču (A2, A3, A5 - A8, A11, A12, A 24), vzhodnem bojišču (albumi A14 - A19, A20, A25, A26, A49, A50, A53), balkanskem bojišču (albumi A21, A22, A26), tirolskem bojišču (A4, A10, A13, A24, A27, A50- A52, A54), avstro-ogrsko mornarico (A23, A33 - A35), zaledje (A9, A48) in letalske posnetke bojišča  ob reki Piavi (A31, A37). Poleg albumov v zbirki hranimo tudi originalne fotografije na papirju in steklenih ploščah, ki so vsebinsko vezane na vsakdanje življenje na bojiščih, zaledje, begunce, slovenske vojake in vojaške enote. 
Georg FORSTER, Begunsko taborišče Steinklamm, 1917. Inv. št.: FM 3994/5.
Georg FORSTER, Begunsko taborišče Steinklamm, 1917. Inv. št.: FM 3994/5.
Neznani avtor, Avstro-ogrski vojaki pri počitku na Batognici. Inv. št.: A6 6382/13.
Neznani avtor, Avstro-ogrski vojaki pri počitku na Batognici. Inv. št.: A6 6382/13.
Neznani avtor, V zaledju soškega bojišča se je razvil obsežen gospodarsko-preskrbovalni sistem. Njegov del so bile tudi vojaške delavnice v Ljubljani. V njih so poleg vojakov in ujetnikov delale številne ženske. Vsakdanji delovni utrip v kleparski delavnici. Inv. št.: A9 6157/02.
Neznani avtor, V zaledju soškega bojišča se je razvil obsežen gospodarsko-preskrbovalni sistem. Njegov del so bile tudi vojaške delavnice v Ljubljani. V njih so poleg vojakov in ujetnikov delale številne ženske. Vsakdanji delovni utrip v kleparski delavnici. Inv. št.: A9 6157/02.
Neznani avtor, Avstro-ogrski topniški park pri Kobdilju, v ozadju Štanjel, 1916. Inv. št.: A24 6386/4.
Neznani avtor, Avstro-ogrski topniški park pri Kobdilju, v ozadju Štanjel, 1916. Inv. št.: A24 6386/4.
Karl ČESNIK, Avstro-ogrski vojaki v snežnih maskirnih oblekah. Inv. št.: FM KČ 13.
Karl ČESNIK, Avstro-ogrski vojaki v snežnih maskirnih oblekah. Inv. št.: FM KČ 13.
Georg FORSTER, Primorski otroci pred mlekarno dojencev v begunskem taborišču Steinklamm, 1917. Inv. št.: FM 3994/8.
Georg FORSTER, Primorski otroci pred mlekarno dojencev v begunskem taborišču Steinklamm, 1917. Inv. št.: FM 3994/8.
Neznani avtor, Ruski ujetniki in avstro-ogrski vojaki pred pravoslavno Rusko kapelico sv. Vladimirja ob cesti na prelaz Vršič, 1916. Inv. št.: R119.
Neznani avtor, Ruski ujetniki in avstro-ogrski vojaki pred pravoslavno Rusko kapelico sv. Vladimirja ob cesti na prelaz Vršič, 1916. Inv. št.: R119.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.