Oktober 2020

Maksim Gaspari, Plebiscitna razglednica: Zelena žaba pred plebiscitom. Zelena žaba na dan plebiscita. Na zadnji strani je napis: Korošci, pozor! Naša barva je bela! Zbirka razglednic Muzeja novejše zgodovine Slovenije, inv. št. R 2212.

Plebiscitna razglednica

Slovenski Narodni svet za Koroško je izdal obsežno serijo plebiscitnih razglednic katerih avtor je bil Maksim Gaspari (1883-1980). Njegove razglednice so prišle v vsak dom in s svojo likovno močjo nagovarjale posameznikovo nezavedno in čustveno plat. Iskale so elemente skupne narodne identitete, odkrivale in ustvarjale lastno tradicijo in se poigravale s strahovi, iskanjem  človečnosti in povezanosti s skupnostjo.  Izbrana razglednica iz predplebiscitnega obdobja priča predvsem o splošno razširjenem brezmejnem optimizmu glede glasovalnega izzida. Napetost se je stopnjevala prek vrelišča vse do zaključenega štetja glasov. Plebiscit je bil izveden 10. oktobra 1920. Volilna udeležba je bila zelo visoka, saj je glasovalo 37.636 volivcev od  39.291 oziroma 95,79% volilnih upravičencev. Za Republiko Avstrijo je glasovalo 59,04% oziroma 22.025 volivcev, za Kraljevino SHS pa 40,96% oziroma 15.279 volivcev. Pričakovanja se tako niso uresničila saj se je večina Korošcev, med njimi tudi Slovencev, odločila za življenje v Republiki Avstriji.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.