Avgust 2020

Priložnostna znamka ob 90. obletnici ustrelitve bazoviških junakov

Najnovejša priložnostna znamka Pošte Slovenije, ki jo hranimo v filatelistični zbirki Muzeja novejše zgodovine Slovenije, je posvečena spominu na štiri pripadnike Borbe oz. tajne protifašistične organizacije TIGR, ki so bili na prvem tržaškem procesu obtoženi terorizma in protifašizma. Junaki v boju proti poitalijančevanju in fašizmu – Slovenci Ferdo Bidovec, Fran Marušič, Alojz Valenčič in Hrvat Zvonimir Miloš – so bili na smrt obsojeni in ustreljeni 6. septembra 1930 na gmajni v Bazovici nad Trstom.

Ob znamki sta priložnostna kuverta in žig, ki simbolizira kamniti spomenik z vklesanimi priimki junakov in z datumom izida na stoto obletnico požiga Narodnega doma v Trstu.

Oblikovalec znamke je Borut Bončina, njen pobudnik pa Marko Bidovec, pranečak Ferda Bidovca.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.