Fotografsko gradivo v zbirki Foto Slovenija II

Skrbnik: Domen Kaučič

Fotografsko gradivo v zbirki Foto Slovenija II se navezuje za zbirko Foto Slovenija. Je prav tako v celoti hranjeno na negativih in obsega čas od pomladi leta 1962 do leta 1973 ter pokriva skoraj celotno slovensko ozemlje. Gradivo je v celoti dostopno v fizični obliki v fototeki MNSZS in je urejeno. Nekateri, predvsem barvni posnetki, so v slabšem stanju in se digitalizirajo prioritetno. Del zbirke je dostopen tudi v digitalni obliki in sicer kot posamezni posnetki, nekaj je dostopnega v obliki kontaktnih kopij, ki je trenutno prioriteten način urejanja zbirke. Tako kot fond foto Slovenija tudi Foto Slovenija II vsebinsko zajema različna področja: od industrije, kmetijstva in politike, do umetnosti, proslav in prireditev pa vse do prikazovanja vsakdanjega življenja v mestih in podeželju. Raznovrstno gradivo je posnelo več sto slovenskih fotografov: Nace Bizilj, Jože Gorjup, Leon Jere, David Kržišnik, Zvone Mahovič, Branko Pilih, Anton Podržaj, Vlado Rapoti, Edi Šelhaus, Avgust Vanelli, idr.


Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.