FOTOGRAFIJE IZ ZAPUŠČINE IVANA RUDOLFA
Skrbnica: Irena Uršič

Fotografije iz zapuščine Ivana Rudolfa je leta 2014 Muzeju novejše zgodovine Slovenije podaril Saša Rudolf. Skupaj z edinstvenim dokumentarnim gradivom odstirajo herojsko pot Ivana Rudolfa od dijaških let na idrijski realki, internacije v kraju Mittergrabern zaradi protiavstrijskega delovanja še pred vpoklicem v avstrijsko vojsko med prvo svetovno vojno, do komandanta Narodne straže v Vipavi in borca za severno mejo na Koroškem. Ključne fotografije pa so tiste, ki po študiju v Frankfurtu in protifašističnem in protinacističnem delovanju v domovini med obema svetovnima vojnama dokumentirajo angažma Ivana Rudolfa v Afriki med drugo svetovno vojno. Zbirka obsega 588 izvirnih fotografij na papirju in fotografij na razglednicah. Zlasti dragoceni so negativi fotografij urjenja slovenskih padalcev misij britanskih tajnih služb v Egiptu, urjenja Jugoslovanskega kraljevega gardnega bataljona v Egiptu in Palestini ter misije Ivana Rudolfa v številne afriške države, kjer je v ujetniških taboriščih med 2. svetovno vojno zbral 4.500 prostovoljcev.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.