FOTOGRAFSKA ZBIRKA SOKOLI (1863-1983)
Skrbnik: Domen Kaučič

Fotografsko zbirko o Sokolih je Muzej novejše zgodovine Slovenije pridobil v trajno hrambo od TVD Partizan Ljubljana - Narodni dom. Gre za gradivo o delovanju Ljubljanskega Sokola vse od ustanovitve leta 1863 do leta 1983.

Fond obsega 3425 zapisov. Od tega je 3219 fotografij. Ostalo so razglednice, dopisnice, rokopisi, znamke, vabila, vstopnice za prireditve, obrazci in plakati. Gre za izredno pomembno fotografsko gradivo, skozi katero spoznamo sokolsko gibanje, ki ni imelo le elementov telesnokulturne vzgoje, temveč je bilo tudi narodnostno gibanje.

Fotografski fond predstavlja vse pomembne dogodke o delovanju društva – od fotografij članstva v različnih obdobjih delovanja, sokolske zlete s poudarkom na prvem svetovnem prvenstvu v gimnastiki leta 1922 v Ljubljani in zadnjem velikem sokolskem zletu v Ljubljani leta 1933, tekmovanju za meč kralja Aleksandra, gradnjo različnih športnih objektov, ob-telovadnih dejavnostih, družabnih srečanjih in fotografij vseh pomembnih gimnastičnih velikanov takratnega časa.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.