ZBIRKA FOTOGRAFIJ PRVE SVETOVNE VOJNE (1914-1918)
Skrbnik: Marko Štepec

Glavnina muzejske fotografske zbirke iz prve svetovne vojne je shranjena v 54 originalnih albumih, označenih s številkami od A2 do A54. Večji del fotografskega gradiva je povezan z vojnimi dogodki in izkušnjo vojakov iz nabornih območij 3. korpusa avstro-ogrske armade. Vsebinsko obsegajo prizore iz civilnega  in vojaškega življenja na soškem bojišču (A2, A3, A5 - A8, A11, A12, A 24), vzhodnem bojišču (albumi A14 - A19, A20, A25, A26, A49, A50, A53), balkanskem bojišču (albumi A21, A22, A26), tirolskem bojišču (A4, A10, A13, A24, A27, A50- A52, A54), avstro-ogrsko mornarico (A23, A33 - A35), zaledje (A9, A48) in letalske posnetke bojišča  ob reki Piavi (A31, A37). Poleg albumov v zbirki hranimo tudi originalne fotografije na papirju in steklenih ploščah, ki so vsebinsko vezane na vsakdanje življenje na bojiščih, zaledje, begunce, slovenske vojake in vojaške enote.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.