FOTOGRAFSKA ZBIRKA ČASOPISA LJUDSKA PRAVICA (1945-1959)
Skrbnica: Katarina Jurjavčič

Zbirka časopisa Ljudska pravica številčno ne presega 8.000 fotografij, do sedaj pa je bilo inventariziranih 2.699 fotografij. Časopis Ljudska pravica je kot glasilo Komunistične partije Slovenije začel izhajati leta 1934 v Lendavi. Želeli so ga izdajati kot tednik, vendar je zaradi številnih zaplemb vse do 15. oktobra 1943 izhajal posamično. Do pomladi 1945 je izhajal dvakrat mesečno, nato pa ga je bilo mogoče enkrat tedensko brati vse do leta 1959, ko se je s Slovenskim poročevalcem združil v časopis Delo. Fotografije, ki jih hranimo v zbirki, datiramo v neposredni povojni čas pa vse do druge polovice petdesetih let. Najmanjše fotografije v zbirki so v formatu 3 x 4 cm, največje pa ne presegajo formata 13 x 19 cm.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.