FOTOGRAFSKA ZBIRKA FOTO SLOVENIJA (1945-1973)
Skrbnica: Katarina Jurjavčič

Digitalne kartoteke

Fotografsko gradivo v zbirki Foto Slovenija, v celoti hranjeno na negativih, obsega čas od pomladi leta 1945 do leta 1973 ter pokriva skoraj celotno slovensko ozemlje. Poleg zgledno urejenih negativov hranimo tudi foto albume, v katerih so kontaktne kopije originalnih negativov s podrobnejšo dokumentacijo za skoraj vsak posnetek. Vsebinsko posnetki pokrivajo raznolika tematska področja: od industrije, kmetijstva in politike, do umetnosti, proslav in prireditev pa vse do prikazovanja vsakdanjega življenja v mestih in podeželju. Raznovrstno gradivo je posnelo več sto slovenskih fotografov: Sašo Bernardi, Franc Cerar, Vladimir Čuk, Jože Divjak, Leon Jere, Peter Kocjančič, Jože Kološa, Milan Kranjc, Viktor Kramar, Jože Mally, Marjan Pfeifer, Miloš Švabić, Avgust Vanelli idr. Fotografska zbirka obsega okrog 270.000 negativov.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.