ZBIRKA FOTOGRAFIJ ODDELKA ZA ARHIV IN TISK V URADU DRŽAVNEGA KOMISARJA ZA UTRJEVANJE NEMŠTVA V MARIBORU
Skrbnica: Katarina Jurjavčič

Večina posnetkov se vsebinsko nanaša na utrjevanje nemštva v obsavskem in obsoteljskem pasu, izseljevanje Slovencev, taborišče Rajhenburg, preselitev in naseljevanje kočevskih Nemcev na to območje, razna nacistična praznovanja, zlasti tako imenovani 'okrožni dan' (Kreistag) v letu 1942, precej posnetkov je tudi o nemških oboroženih akcijah proti partizanom v letih 1942 in 1943, o političnem dogajanju v večjih krajih na Štajerskem, predvsem v Mariboru, Ptuju in Celju, o obiskih političnih veljakov v krajih na Štajerskem, gradov s tega območja, krajev, kamor so naselili kočevske in besarabske Nemce, pogrebov, portretov političnih veljakov itd.

Gradivo obsega negative in pozitive različnih velikosti, zbirka pa obsega 1.129 posnetkov. Večino posnetkov sta naredila fotoreporterja Veit in Delti Ordelt, ki je tudi vodil omenjeni oddelek. Ohranjeni negativi so v obliki steklenih plošč različnih dimenzij in filmov leica, fotografije so velikosti 6 x 8, 10 x 15, 13 x 18 in 18 x 24 cm.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.