Zbirka obsega čez 1.000 predmetov iz druge svetovne vojne. Veliko gradiva je Muzej pridobil leta 1960 ob pripravi občasne razstave Okupatorjevi zapori in taborišča. Predmeti v zbirki so razvrščeni v tri sklope: predmeti, odvzeti taboriščnikom ob prihodu, predmeti, ki so jih taboriščniki izdelali ali uporabljali v taborišču, in predmeti taboriščnega osebja.

Skrbnica zbirke: Dr. Monika Kokalj Kočevar, muzejska svetnica

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.