Najštevilčnejši del zbirke so pisma, legitimacije, izkaznice, spričevala, dnevniki, osebne listine in dokumenti. Iz obdobja prve svetovne vojne, poleg drobcev iz osebnih zapuščin in korespondence, hranimo knjigo pokopanih vojakov na ljubljanskih Žalah. Posebni vsebinski sklopi so vezani na vojsko, partizansko saniteto, kulturo in življenje med drugo svetovno vojno. Poleg osebnih listin in dokumentov, ki so jih ohranili slovenski taboriščniki so pomembne vpisne knjige sodnih zaporov v Ljubljani 1943-45, Radovljici 1941-44, personalni listi iz kaznilnice v Begunjah, kartoteke zapornikov v Ljubljani 1942-43 ter seznami transportov v taborišče Dachau 1942-45. V zbirki je hranjena tudi knjiga umrlih internirancev na otoku Rabu 1942-43. Zbirko dopolnjujejo različni osebni predmeti in izdelki.

Skrbnik zbirke: Marko Štepec

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.