V Zbirki orodja, strojev, aparatov in prevoznih sredstev predstavljamo predmete tehniške dediščine v slovenskem prostoru, katerih izvor pa ni nujno le slovenski.

V sam začetek zbiranja muzealij naše ustanove uvrščamo izdelke, ki so bili predstavljeni na razstavi partizanskih delavnic VII. korpusa NOV in POS (Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije) marca 1945 v Črnomlju.  Izdelke partizanskih delavnic hranimo v svoji zbirki, Zbirkah 2. svetovne vojne. Ti predmeti so posredno vplivali na nadaljevanje zbiranja muzealij tehniške dediščine. Četudi ne moremo trditi o načrtnem nadaljevanju zbiranja, lahko potrdimo zavedanje o predmetih, ki so komaj postajali del narodove identitete. Zbirko orodja, strojev, aparatov in prevoznih sredstev štejemo med zbirke v nastajanju in jo redno dopolnjujemo.

Skrbnica zbirke: Katarina Jurjavčič

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.