Zbirka je razdeljena na vojaški in civilni del. V prvem ob nekaj avstro-ogrskih uniformah prevladujejo predvsem uniforme in oblačila iz obdobja druge svetovne vojne, ter oblačila jugoslovanske ljudske armade. Med civilnimi oblačili po številčnosti izstopa zlasti zbirka uniform Adrie Airways. Posebno skupino predstavljajo zastave in prapori med katerimi so posebno dragoceni unikatni primerki zastav in praporov partizanskih enot in 13,5 m dolga slovenska zastava, ki je bila izobešena ob razglasitvi samostojnosti Republike Slovenije 26. junija 1991.

Skrbnika zbirke: Marko Ličina, Irena Ribič

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.