Fotoaparat in vojna
14. 4. 2021 do 23. 5. 2021
14. 4. 2021 do 23. 5. 2021

Fotoaparat in vojna

Fotografije druge svetovne vojne iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije
14. 4. 2021 – 23. 5. 2021

Avtorji razstave: Katarina Jurjavčič, dr. Monika Kokalj Kočevar, dr. Miklavž Komelj

Razstava Fotoaparat in vojna: fotografije druge svetovne vojne iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije prikazuje izbrana dela znanih in neznanih, profesionalnih in amaterskih fotografov ter ponuja vpogled v neprecenljiv del slovenske vizualne kulturne zgodovine. Fotografije partizanskih reporterjev prikazujejo posnetke iz partizanskih enot in osvobojenih ozemelj, kjer je potekalo živahno politično in kulturno življenje. Fotografi v okupacijskih vojaških enotah in fotografi, ki so delovali v okupacijskih upravah so zabeležili aktivnosti vojaških enot in manifestacije različnih organizacij. Motivi, ki so jih zajeli fotografi, so povečini dokumentarnega značaja. Le redki so jih nadgradili še z umetniško komponento. Večina fotografij je bila posnetih z namenom propagande. Med vojnimi fotografijami je številčno največ ohranjenega gradiva partizanskega odporniškega gibanja, le fragmentarno pa gradiva ostalih vpletenih strani. Tematsko razvrščeni fotografski posnetki na razstavi presežejo njihovo časovno dimenzijo in poudarjajo osrednje motive vojne fotografije. Izpostavljeni so motivi prihoda okupatorskih enot, civilnega življenja v mestih in podeželju ter stopnjevanja nasilja. Motivi vojaškega življenja prikazujejo vsakdanjik, premike enot in priprave na spopade. Pomen kulture so poudarjale vse strani vpletene v konflikt. Vloga žensk je v času druge svetovne vojne postala kompleksnejša, kar izražajo tudi motivi. Fotografske službe med vojno, organizirane znotraj propagandnih služb, so načrtno in centralno zbirale gradivo, ga razstavljale ter umeščale v arhive. Tako se je izjemna slikovna dediščina, nastala v težkih okoliščinah, ohranila ter ostaja temeljni slikovni vir za raziskovanje časa druge svetovne vojne. Zbirke fotografij Muzeja novejše zgodovine Slovenije iz obdobja druge svetovne vojne hranijo približno 165.000 enot gradiva. Fotografije na razstavi dopolnjujejo muzejski predmeti, likovna dela, plakati in avdiovizualno gradivo.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.