Vodstvo in uprava

mag. Nataša Robežnik, v. d. direktorice
E natasa.robeznik@muzej-nz.si
T (01) 300 96 11

Maja Miljaković, poslovna sekretarka
E uprava@muzej-nz.si
T (01) 300 96 11

 

Muzejska služba za komuniciranje

Barbara Kolenc, odnosi z javnostmi
E barbara.kolenc@muzej-nz.si
T (01) 300 96 33

Boštjan Mihelj, informatik
E bostjan.mihelj@muzej-nz.si
T (01) 300 96 23

Peter Bezek, muzejski informator
E peter.bezek@muzej-nz.si
T (01) 300 96 16

Kustodiat

dr. Marko Štepec, muzejski svetnik
E marko.stepec@muzej-nz.si
T (01) 300 96 18

dr. Monika Kokalj Kočevar, muzejska svetnica
E monika.kokalj-kocevar@muzej-nz.si
T (01) 300 96 19

Marko Ličina, kustos, vodja depoja
E marko.licina@muzej-nz.si
T (01) 300 96 37

Nataša Strlič, muzejska svetovalka
E natasa.strlic@muzej-nz.si
T (01) 300 96 35

Irena Ribič, kustosinja
E irena.ribic@muzej-nz.si
T (01) 300 96 17

Tina Fortič Jakopič, kustosinja
E tina.fortic-jakopic@muzej-nz.si
T (01) 300 96 38

Sebastian Korenič Tratnik, kustos
E sebastian.korenic-tratnik@muzej-nz.si
T (01) 300 96 31

Barbara Kočevar, kustosinja
E barbara.kocevar@muzej-nz.si
T (01) 300 96 29

Fototeka

Katarina Jurjavčič, muzejska svetovalka in vodja fototeke
E katarina.jurjavcic@muzej-nz.si
T (01) 300 96 14

Andreja Zupanec Bajželj, višja kustosinja
E andreja.zupanec-bajzelj@muzej-nz.si
T (01) 300 96 24

Domen Kaučič, kustos
E domen.kaucic@muzej-nz.si
T (01) 300 96 20

Monika Močnik, muzejska svetovalka
E monika.mocnik@muzej-nz.si
T (01) 300 96 34

Aleksandra Elenovski, knjižničarka
E aleksandra.elenovski@muzej-nz.si
T (01) 300 96 28

Peter Gorenšek, muzejski tehnik
E peter.gorensek@muzej-nz.si
T (01) 300 96 15

Sarah Poženel, fotografska tehnica dokumentalistka
E sarah.pozenel@muzej-nz.si
T (01) 300 96 36

Sašo Kovačič, fotografski tehnik dokumentalist
E saso.kovacic@muzej-nz.si
T (01) 300 96 36

Aleš Žgajnar, konservatorsko restavratorski sodelavec
E ales.zgajnar@muzej-nz.si
T (01) 300 96 26

Muzejska knjižnica

Darja Urbanc, bibliotekarska specialistka 
E knjiznica@muzej-nz.si
T (01) 300 96 22

Oddelek za oblikovanje

Tomaž Perme
E tomaz.perme@muzej-nz.si
T (01) 300 96 30

Tehnično vzdrževalni oddelek

Anđa Teodorović, muzejski čuvaj, vratarka
T (01) 300 96 25

Simona Štrumelj, snažilka
T (01) 300 96 31

Matej Ogrin, hišnik
E matej.ogrin@muzej-nz.si

Pedagoški oddelek

Tina Bizjak, kustosinja pedagoginja
E tina.bizjak@muzej-nz.si
T (01) 300 96 21

Matija Brian Schiffrer, kustos pedagog
E matija.schiffrer@muzej-nz.si
T (01) 300 96 40

Oddelek za konserviranje in restavriranje

Marko Krivec, konservatorsko restavratorski sodelavec
E marko.krivec@muzej-nz.si
T (01) 300 96 27

Depoji Pivka

Irena Uršič, muzejska svetovalka
E irena.ursic@muzej-nz.si
T (05) 662 57 51

Aleš Jelinčič, restavrator, konservator
E ales.jelincic@muzej-nz.si
T (05) 850 16 09

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.