Projekt V iskanju svobode 1968–2018 (In search of freedom: 1968-2018), ki ga podpira program Evropa za državljane, je bil zasnovan z željo, da ponovno preuči sporočilo iz leta 1968, promovira pomembnost spominjanja in spodbuja čezmejne razprave o civilnem sodelovanje pri oblikovanju demokracije. Štirje partnerji – Beletrina, Muzej novejše zgodovine Slovenije (koordinatorki Urška Purg in Irena Ribič), Fundacija Solidarnost Univerze v Barceloni ter Hiša srečevanj zgodovine – iz treh držav: Slovenija, Španija in Poljska, so združili moči, da bi poudarili to pomembno in zapleteno zapuščino, se iz nje učili ter se po njej zgledovali.


1 Kick-off srečanje

Projektni partnerji so se v Ljubljani sestali na začetku projekta, da bi razpravljali o končni metodologiji izvajanja projekta, določili delovno skupino, dokončali program in definirali valorizacijsko strategijo. Na srečanju je sodelovalo 10 državljanov, od tega 7 udeležencev iz Ljubljane (Slovenija), 2 udeleženca iz Varšave (Poljska) in 1 udeleženec iz Barcelone (Španija). Sestanek je potekal v Ljubljani med 15. in 16. januarjem 2018.

2 Predavanja in javne razprave

Mednarodno uveljavljeni predavatelji dr. Hrvoje Klasić z Univerze v Zagrebu, dr. Mary Nash z Univerze v Barceloni in dr. Piotr Osęka z Inštituta za politične študije Poljske akademije znanosti, so predstavili prispevke, ki so osvetljevali okoliščine leta 1968 v različnih kulturnih in političnih kontekstih, ter razkrivali njihovo skupno evropsko razsežnost. Njihovim predavanjem so sledile javne razprave, ki so pritegnile zlasti študente. Dogodek je vključeval približno 156 državljanov, od tega 52 udeležencev iz Ljubljane, Slovenija, 52 udeležencev iz Barcelone, Španija in 52 udeležencev iz Varšave, Poljska. Predavanja z javnimi razpravami so potekala 16. marca 2018 v Ljubljani, Slovenija, 19. aprila 2018, v Barceloni, Španija in 9. maja 2018 v Varšavi, Poljska.

3 Arhivi spominov


Aktivnost je vključevala več kot 250 državljanov, od tega 100 udeležencev iz Slovenije, 85 udeležencev iz Poljske in 65 udeležencev iz Španije. Pričevanja skupaj s članki in video intervjuji, ki se nanašajo na leto 1968, so bila zbrana v arhivih spominov v partnerskih državah. Na voljo so na spletnem portalu MMC RTVSLO www.rtvslo.si/1968 v Sloveniji, na www.audiohistoria.pl na Poljskem ter na http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2019/01/testimonies-1.pdf v Španiji.

4 Instagram natečaj

Študenti iz vseh evropskih držav, pa tudi iz ZDA, Armenije, Filipinov, Turčije in Palestine so sodelovali v Instagram natečaju V iskanju svobode (#insearchoffreedom2018), da bi delili svoje videnje svobode v letu 2018. V obdobju trajanja med 1. februarjem in 30. majem 2018 je bilo zbranih več kot 400 prispevkov, od katerih so bili najboljši nagrajeni in razstavljeni.

5 Mednarodna potujoča razstava

Mednarodna potujoča razstava je bila skupno prizadevanje vseh treh partnerskih držav, prvič razstavljena v Sloveniji v Muzeju novejše zgodovine Slovenije (16. junij 2018–16. avgust 2018), nato je potovala v Varšavo na Poljskem (6.–30. september 2018), kjer je bila na ogled v Hiši srečevanj zgodovine, in na koncu v Španiji, kjer je bila razstavljena na prestižnem in simboličnem prizorišču gradu Montjuïc v Barceloni (29. november 2018.–30. junij 2019). Razstava je na ogled tudi kot spletna različica v obliki 360º

Treh odprtij razstave se je udeležilo 291 obiskovalcev, od tega 138 udeležencev v Ljubljani, Slovenija, 76 udeležencev v Varšavi, Poljska in 77 udeležencev v Barceloni, Španija. V vseh treh partnerskih državah je razstavo obiskalo več kot 85.000 obiskovalcev.

6 Knjiga esejev

V knjigi esejev V iskanju svobode: 1968–2018 so predstavljeni eseji gostujočih predavateljev kot tudi študentov iz partnerskih držav, s fotografijami, ki so bile zbrane na mednarodnem Instagram natečaju te Arhivih spomina. Na voljo je v angleščini in slovenščini, tako v tiskani obliki kot v obliki e-knjige. Več kot 25 udeležencev, vključno z avtorji esejev, fotografij, prevajalci, uredniki, jezikovnimi uredniki, lektorji in oblikovalci je prispevalo k nastanku knjige: 15 iz Slovenije, 5 iz Poljske in 5 iz Španije.

7 Valorizacija – študijski modul delavnice

Končna dejavnost projekta je bila izdelava študijskega modula delavnice o gibanju za državljanske pravice za študente. Modul predstavlja zgodovinski uvod v temo protestnih gibanj leta 1968, s poudarkom na nadnacionalni pomembnosti. Pri pripravi modula je delalo pet oseb iz Španije.

Muzej novejše zgodovine Slovenije sodeluje pri projektu V iskanju svobode 1968 – 2018, ki ga omogoča program Evropa za državljane – Evropski spomin in povezuje štiri partnerje iz Slovenije, Španije in Poljske: Beletrino, zavod za založniško dejavnost in Muzej novejše zgodovine Slovenije iz Ljubljane, Fundacijo solidarnosti Univerze v Barceloni ter Hišo srečevanj z zgodovino iz Varšave in MMC RTV Slovenija, ki zgodovinskemu dogajanju v 1968 in letih, ki so sledila, posveča posebno spletno mesto. Projekt je bil zasnovan  z željo osvetliti ozadje velikih študentskih protestov v Evropi in spodbuditi k razmisleku, kaj pomenijo za skupno evropsko preteklost in prihodnost na področju gibanju za državljanske pravice. Pri organizaciji predavanj, razstav, natečaja in drugih vsebin projekta bodo sodelovali študentje iz vseh sodelujočih držav in širše.

Mednarodna potujoča razstava V iskanju svobode: 1986-2018 je bila na ogled v vseh treh partnerskih državah: v Sloveniji, na Poljskem in v Španiji med 16. avgustom 2018 in 30. junijem 2019.

V okviru projekta V iskanju svobode 1968 – 2018, s katerim obeležujemo pol stoletja od znamenitih študentskih protestov, je pod okriljem portala rtvslo.si zaživelo posebno spletno mesto s spominskim arhivom, ki je namenjeno objavljanju raznovrstnega gradiva, povezanega s temi prelomnimi časi. Poleg uradnih dokumentov in svežih novic se bodo tu zbirali tudi spomini iz osebnih arhivov pričevalcev, njihovih sorodnikov in prijateljev. To so lahko fotografije, posnetki, razglednice, pisma, vse, kar dopolnjuje uradno, zgodovinsko podobo teh razburljivih let.

K sodelovanju lepo vabljeni vsi, ki želite prispevati svoj spomin! Obiščite portal http://www.rtvslo.si/1968  in svoj prispevek oddate s klikom na http://www.rtvslo.si/1968/posljite-nam-spomine .

Vabljeni k spremljanju in aktivni udeležbi!

Partnerji

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.