Osebne bibliografije zaposlenih

Muzejska knjižnica skrbi za vnos osebnih bibliografij zaposlenih v Muzeju v sistem COBISS.

Za vodenje bibliografije mora zaposleni predložiti:
·       za objavljena tiskana dela fizični izvod gradiva
·       za objave v elektronski obliki natančne podatke o objavi, z navedbo delujoče spletne povezave
·       za izvedena dela dokazila o izvedenem delu (npr. potrdilo o gostujočem predavanju, program konference itd.)
·       izpolnjeni obrazec za vodenje bibliografij

Natisnjeni obrazci za vodenje osebnih bibliografij so vselej dostopni v knjižnici, na voljo pa so tudi obrazci v elektronski obliki:
·        obrazec za monografije in druga zaključena dela (doc,pdf)
·        obrazec za članke in druga objavljena dela (doc,pdf)
·        obrazec za razstave (doc, pdf)
·        obrazec za druga izvedena dela (doc, pdf)

Avtor je primarno odgovoren za pravilno razvrstitev bibliografskih enot, pri čemer določi tipologijo, ki je v skladu z veljavno Tipologijo del/dokumentov za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.
Če želi, se posvetuje z bibliotekarko ali drugim ekspertom za predmetno področje.
Zaželeno je, da avtor sproti spremlja svojo bibliografijo in spremembe sporoča v knjižnico.
Z vodenjem osebnih bibliografij se obenem zbira seznam objavljenih ali izvedenih del, ki so nastala v okviru Muzeja.

Pomembne povezave
·        Izpise bibliografij brez točkovanja pridobimo iz sistema COBISS.SI.
·        Izpise bibliografij s točkovanjem pridobimo iz sistema SICRIS.
·        Ustreznost klasifikacije bibliografskih enot po veljavni tipologiji in metodologiji za vodenje bibliografij v sistemu COBISS preverjajo osrednji specializirani informacijski centri (OSIC).
·        Kategorizacija in ocenjevanje se izvaja po metodologiji ARRS, ki jo določa Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti ARRS
·        Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti.

Druge koristne povezave
·        Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS 
·        SGC – splošni geslovnik COBISS.SI 

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.