Knjižnica Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije je specialna muzejska knjižnica, ki je odprta za najširšo javnost.

Knjižnična zbirka obsega 27.000 enot monografskih in periodičnih publikacij. Gradivo s področja muzeologije, zgodovinopisja, zgodovine, notranje in zunanje politike, vojnih ved, etnologije, umetnosti in književnosti je postavljeno v prosti pristop in vsebinsko urejeno po sistemu UDK. Knjižnično zbirko redno nadgrajujemo, letni prirast gradiva šteje okoli 500 inventarnih enot monografskih publikacij in 90 inventarnih enot serijskih publikacij.

Vabimo vas, da si ogledate seznam knjižnih novosti.

Zaposlena bibliotekarka skrbi za zbiranje knjižnega in neknjižnega gradiva, strokovno obdelavo, izposojo in medknjižnično izposojo. Opravlja informacijsko in referenčno dejavnost, pripravlja bibliografije, sodeluje pri razstavni in založniški dejavnosti muzeja ter trženju muzejskih publikacij.  

Knjižnica je vpisana v e-Razvid knjižnic in kot polnopravna članica aktivno vključena v sistem COBISS. Prek sistema vzajemne katalogizacije Republike Slovenije se vključuje tudi v evropsko in svetovno računalniško mrežo.

Uporabnikom so na voljo štiri čitalniška mesta, brezžična povezava in namenski računalnik z dostopom do kataloga knjižnice in digitaliziranega gradiva iz posebnih zbirk.


Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro.

Kontakt
Darja Urbanc, bibliotekarska specialistka 
E knjiznica@muzej-nz.si
T (01) 300 96 22

Pravilnik knjižnice

Dokument o upravljanju knjižnične zbirke

Etični kodeks

Knjižne novosti

Vpis, izposoja in cenik

Spletni viri

Muzejske in galerijske knjižnice

Osebne bibliografije

Pogled v knjižnjak – prispevki o knjižnici in knjižničnem gradivu

Ali ste vedeli, da so včasih za knjižnico uporabljali tudi izraz knjižnjak?

Več o starejših izrazih, muzejski knjižnici in knjižničnem gradivu, si lahko preberete v spodnjih prispevkih.

Knjižnica Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije, ki je bil ustanovljen leta 2023, je naslednica knjižnice Muzeja novejše zgodovine Slovenije.

Knjižnica Muzeja novejše zgodovine Slovenije: od knjižnjaka k znanjekopu
COBISS.SI-ID 100778499

Bibliofilska izdaja Prešernove Zdravljice, 1944
COBISS.SI-ID 692332

Prešeren's Zdravljica, 1944
COBISS.SI-ID 729964

Muzej novejše zgodovine Slovenije
COBISS.SI-ID 633196

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.