Fototeka Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije

Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (v nadaljevanju Muzej) si z razstavami in drugimi muzejskimi programi prizadeva vzpostaviti most med zgodovinsko znanostjo in najširšo javnostjo. Del našega poslanstva je tudi naša pomoč in podpora pri projektih in idejah, ki jih snujete. Pestrost muzejskega gradiva dopušča široko uporabo za raziskovalne, razstavne, študijske in druge namene.

Fototeka Muzeja je s tremi milijoni enot fotografskega gradiva največja muzejska ustanova na Slovenskem, ki preučuje fotografsko dediščino s ciljem čim večje popularizacije

AVTORSKE PRAVICE

Vsi podatki (besedilo, fotografije in druge informacije) na spletni strani muzeja so avtorsko zaščiteni. Njihova komercialna uporaba brez pisnega soglasja je strogo prepovedana. Uporabniki lahko besedilo in fotografije z navedbo vira uporabljajo le v nekomercialne in izobraževalne namene.

Ob objavi našega gradiva se zavzemamo za spoštovanje avtorskih pravic. Zato bomo ob vsaki uporabi našega fotografskega gradiva sklenili Pogodbo o zagotavljanju in dovolitvi uporabe digitalnih reprodukcij fotografskega gradiva. 

KAKO LAHKO PRIDOBITE FOTOGRAFIJE IZ FOTOTEKE MUZEJA?

Za pridobitev fotografije nam pošljite povpraševanje na elektronski naslov fototeka@muzej-nz.si. Na tem naslovu lahko pridobite tudi informacije o zaščiti avtorskih pravic oz. o naročilu digitalnih reprodukcij muzejskega gradiva. 

Odgovorili vam bomo najkasneje v treh delovnih dneh z informacijami, ali iskane fotografije hranimo in v kolikšnem času jih lahko zagotovimo, glede na stopnjo digitiziranosti. Stopnjo digitiziranosti posameznih fotografskih fondov in zbirk lahko preverite tudi pri opisih posameznega fotografskega fonda.

Pravica do objave fotografije je odvisna od upoštevanja pogojev za objavo:

-         Ob vsaki reprodukciji mora biti navedeno avtorstvo/lastništvo fotografije z navedbo imena in priimka avtorja fotografije ter ustanovo, ki jo hrani, tj. Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije.

-         Ob spletni objavi fotografije morajo biti fotografije opremljene z vodnim žigom muzeja, za kar poskrbi muzej, pri tem pa stremi k temu, da bistveno ne poseže v sam izgled/sporočilnost fotografije.

-         V primeru slabe kakovosti reprodukcije ali izrabe fotografije na nedovoljen način si muzej pridržuje pravico, da ne dovoli javne objave reprodukcije oz. zahteva njen umik, ne glede na porabljena sredstva naročnika.

-         V skladu s cenikom bo zaračunana primerna odškodnina za pravico do objave reprodukcije. Obvezen izvod publikacije, v kateri je objavljena muzejska reprodukcija, bo s strani naročnika poslan knjižnici muzeja.

Dovoljenje za objavo se nanaša na določeno gradivo, navadno le za v naprej dogovorjen namen. Podeljene pravice nad gradivom niso ekskluzivne. Za vsako nadaljnjo uporabo fotografije je treba ponovno zaprositi za dovoljenje. Muzej vam bo v skladu s cenikom izdal račun.

URADNE URE FOTOTEKE MUZEJA NOVEJŠE IN SODOBNE ZGODOVINE

Obisk Fototeke je možen po predhodnem dogovoru po elektronski pošti ali telefonu:

E: fototeka@muzej-nz.si

T:  01 300 96 15

CENIK ZA UPORABO MUZEJSKEGA GRADIVA

Oglejte si cenik >

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.