Izjava o dostopnosti


Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije, ki se nahaja na spletnem naslovu www.muzej-nz.si

Muzej novejše in sodobne zgodovine omogoča dostopnost in uporabniško izkušnjo spletne strani www.muzej-nz.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) in EU direktivo SIST EN 301 549 V3.2.1.

S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko vsem omogočimo enake možnosti za razvoj. Pomembno je, da se uporabnikom omogoči zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom.

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije je prevzemnik spletne strani Muzeja novejše zgodovine Slovenije, zato se v letu 2023 načrtuje nova spletna stran, ki bo v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) in EU direktivo SIST EN 301 549 V3.2.1.

Spletna stran je prilagojena za različne naprave (računalnike, tablice in mobilne telefone).

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti je sistemsko zagotovljeno naslednje:
-    glavne komponente spletne strani so vedno na istem mestu,
-    odzivno oblikovanje (prilagajanje ločljivosti in velikosti zaslona),
-    povečanje pisave za eno stopnjo,
-    leva poravnava za uporabnike z disleksijo,
-    navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
-    predvidljivo delovanje spletne strani.

Nedostopne vsebine

Dostopnost spletne strani spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:
-    skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa,
-    dokumenti v besedilni obliki,
-    video vsebine nimajo podnapisov,
-    nekateri kontrasti ne ustrezajo standardom,
-    logotipi še niso opremljeni z zaznamkom.

Pri novi spletni strani Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije bomo pozorni na preveritev vseh vsebin z orodji za dostopnost.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na e-naslov info@muzej-nz.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.ijs@gov.si

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
INFORMACIJSKO DRUŽBO
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
E: gp.irsid@gov.si
www.irsid.gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 14. 4. 2023 na podlagi samoocene.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.