T – Tiskarne

Neznani avtor, Tiskanje v tehniki Donas, Davča, 1944. Hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
Med drugo svetovno vojno je na slovenskem ozemlju delovalo 17 ilegalnih tiskarn in več kot 80 tehnik in ciklostilnih tehnik, kjer so skupaj natisnili 1.728 tiskov v nakladi 9.763.426 izvodov. Partizanski tisk je imel kot sredstvo množičnega obveščanja pomembno vlogo v narodnoosvobodilnem boju. Tiskali so časopise, brošure, knjige, letake, lepake, drobne tiske, pesmarice in mladinsko literaturo ter učbenike. Najzahtevnejši so bili tiski obveznic in denarnih vrednotnic. V partizanskih tiskarnah so ustvarjali tudi mnogi umetniki. Partizanski dnevnik je bil edini dnevni časopis v okupirani Evropi, ki ga je tiskalo odporniško gibanje.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.