R - Raznarodovanje

Po razdelitvi slovenskega ozemlja so vse okupacijske oblasti začele z močnim raznarodovanjem. Raznarodovani ukrepi okupacijskih oblasti so se razlikovali, vsem pa je bilo skupno, da nameravajo uničiti slovenski narod kot etnično enoto. Med raznarodovalne ukrepe so spadali: izgon, priseljevanje Nemcev, uvedba tujega uradnega jezika, načrtno in nasilno uničevanje vsega, kar bi lahko vzbujalo, ohranjalo in krepilo slovensko nacionalno zavest (npr. slovenske knjige), vključevanje v različne organizacije in stranke ter mobilizacija v okupacijsko vojsko.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.