N - Naselitveno območje

Slovenski izseljenci iz brežiškega okrožja 8. novembra 1941 na poti na železniško postajo. Hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
Na začetku druge svetovne vojne je Kočevsko pripadlo italijanskim okupacijskim oblastem. Pogoj za naselitev več tisoč kočevskih Nemcev v nemškem rajhu je bil množičen izgon Slovencev iz Posavja in Obsotelja. Ob močni propagandi se je večina kočevskih Nemcev odločila za preselitev na naselitveno območje med Savo in Sotlo. Od novembra 1941 do januarja 1942 se je na domove izgnanih Slovencev preselilo več kot 12.000 kočevskih Nemcev in tam so ostali do konca vojne. 

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.