L - Ljubelj

Neznani avtor, Koncentracijsko taborišče (KT) Ljubelj - jug, podružnica KT Mauthausen. Hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
Koncentracijsko taborišče Ljubelj pri Tržiču, zunanje taborišče KT Mauthausen, je imelo izpostavo na obeh straneh Ljubeljskega prelaza. Zaradi strateške lege so nemške okupacijske oblasti začele junija 1943 pod prelazom graditi cestni predor, ki je imel gospodarski pomen, saj bi povezal notranjost Tretjega rajha z zasedenimi pokrajinami. Pri gradnji predora je delalo skupno okoli 1800 taboriščnikov različnih narodnosti, med njimi največ Francozov.  Delo v predoru je bilo ustavljeno šele v začetku maja 1945, ko se je skozenj umaknila glavnina nemške in domobranske vojske.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.