H - Hišne številke

Dvojezična ulična tablica z območja italijanskega okupatorja. Hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
Ob razkosanju slovenskega dela Kraljevine Jugoslavije in vzpostavitvi novih administrativnih uprav so okupacijske oblasti kot enega izmed prvih ukrepov raznarodovanja v mestih preimenovale kraje in ulice. V najkrajšem času so namestile nove tablice z uličnimi imeni v uradnem jeziku novih okupacijskih uprav. Ulične tablice na območju italijanskega okupatorja so bile dvojezične, v slovenskem in italijanskem jeziku, na območju nemškega okupatorja pa le v nemškem jeziku.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.