G - Grazioli

Neznani avtor, Visoki komisar za Ljubljansko pokrajino Emilio Grazioli na ljubljanski tržnici, 1941. Hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
3. maja 1941 je bilo ozemlje italijanskega okupatorja, imenovano Ljubljanska pokrajina, priključeno Kraljevini Italiji. Za visokega komisarja Ljubljanske pokrajine in organizatorja fašizma je bil imenovan Emilio Grazioli. Na tej funkciji je ostal do 15. junija 1943, nato pa je bil do konca vojne prefekt v več italijanskih mestih.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.