Pedagoški programi za osnovnošolce

Pedagoški program poteka na stalni in občasnih razstavah. Osnovnošolske programe smo razdelili po starostnih skupinah v tri sklope: 1. triado, 2. triado in 3. triado. Programi se vsebinsko navezujejo na veljavne učne načrte in so obogatitev rednega šolskega programa. Vabimo vas na ogled prenovljene stalne razstave Slovenci v 20. stoletju.

V šolskem letu 2022/2023 bo osrednja občasna razstava posvečena ŠPORTU. Razstava V ČEVLJIH ZMAGOVALCEV: Slovenke in Slovenci ter njihovi športni dosežki bo ponudila izbor največjih športnih uspehov, doseženih v času samostojne Slovenije, in bo zasnovana interaktivno. Učenci bodo v razstavo aktivno vključeni, saj bodo lahko preizkusili številne rekvizite ter jih avtentično spoznali. Razstavo bo spremljal poseben pedagoški program, ki je prav tako oblikovan v skladu z učnim načrtom za športno vzgojo. Učenci bodo gibane spretnosti urili na športnem poligonu, orientacijo preizkušali na pohodu po parku Tivoli, olimpijske vrednote pa krepili na učni uri ferpleja.

Nadaljujemo z dobro sprejetimi dogodki ob Mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta in se veselimo gostovanja katere od razstav na vaši osnovni šoli.


Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.