Slovenska zgodovina 20. stoletja za maturante

Intenzivno iskanje informacij iz zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje, delovni zvezek

Intenziven pregled slovenske zgodovine 20. stoletja, vključene v evropske in svetovne okvire. Uporaba zgodovinskih virov: branje in uporaba zemljevidov, analiziranje pisnih virov, grafov, slikovnega gradiva, ustnih pričevanj in predmetov, uporaba pravilne strokovne terminologije, podrobna razlaga zgodovinskih dogodkov.

Za vsako zgodovinsko obdobje 20. stoletja je pripravljena samostojna učna ura z delovnim zvezkom, zato predlagamo celodnevni obisk muzeja (5 ur). Program je oblikovan v skladu s predmetnim izpitnim katalogom za zgodovino.

Obravnavana obdobja so:

  • prva svetovna vojna,
  • medvojno obdobje, 
  • druga svetovna vojna, 
  • prvo desetletje po koncu druge svetovne vojne, 
  • demokratizacija in osamosvojitev Slovenije.


Čas trajanja: 60 minut za posamezno zgodovinsko obdobje
Cena: 3,00 EUR/dijaka za eno učno uro; paket vseh 5 učnih ur 11,00 EUR/dijaka
»Že prvo leto, ko smo se udeležili delavnic za pripravo na maturo iz zgodovine, so dijaki na maturi bolje pisali nacionalno kot občo zgodovino.«
(Profesor, gimnazija)

Program Slovenska zgodovina 20. stoletja za maturante je vključen tudi v »Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2023/24«, ki ga pripravlja Zavod RS za šolstvo. Dijaki lahko z vključitvijo v program opravijo del obveznih izbirnih vsebin.

Informacije in najava obiska

Vodstvo po razstavah ali delavnice lahko rezervirate na spodnjih kontaktih. V kolikor imate kakršna koli vprašanja, povezana s pedagoško-andragoškim delom, nas prav tako kontaktirajte. Z veseljem vam bomo odgovorili.

T (01) 300 96 21
M 051 353 901
prijava@muzej-nz.si

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.